Får man sätta upp övervakningskamera på sin tomt?

Den här frågan dyker ofta upp, så vi ska förklara exakt vad som gäller när det kommer till övervakningskameror på egen tomt. Enligt lag har privatpersoner rätt att kamerabevaka med övervakningskamera på sin egna tomt enligt paragraf 5 i kamerabevakningslagen (2018:1200), men även artikel 2 i datakyddsförordningen. Du behöver alltså inget tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera på din tomt eller i ditt hem. Det man ska tänka på är att kameran inte får täcka en plats där allmänheten har tillträde eller någon annans privata tomt. Du kan exempelvis inte rikta en övervakningskamera mot gatan, eller en trottoar som inte tillhör din tomt. 

Vad krävs det för att sätta upp en övervakningskamera?

Privatpersoner behöver inget tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera på egen mark/tomt vare sig det är inomhus eller utomhus. Övervakningskameror ska sätta upp i kamerabevakningssyfte för att öka tryggheten och säkerheten, och får inte användas så att någon oskyldig part får lida på något sätt. 

Vad krävs för att sätta upp övervakningskamera på företaget?

Sätter du upp en övervakningskamera i din verksamhet, exempelvis företagslokal, butik eller lagelkontor då ska du även sätta upp skyltar som tydligt visar att området är kameraövervakat. Du behöver däremot inte söka om något tillstånd. Företag behöver sedan den 1:a Augusti 2018 inte heller söka tillstånd för kameraövervakning, utan de behöver bara se till att följa reglerna kring hantering av personuppgifter enligt GDPR & Dataskydd. De nya reglerna gör det alltså lättare att kamerabevaka vilket är en god nyhet. 

Myndigheter & organisationer med allmänt intressé

Det är enbart myndigheter och organisationer med allmänt intressé som behöver tillstånd då de kamerabevakar platser där allmänheten har tillträde. Läs gärna mer om det här på integritetsmyndigheten

Copyright © 2023 Prylstaden, Alla rättigheter reserverad