Alla OBD2 & EOBD Felkoder - Vad betyder felkoden?

Vad betyder felkoden? Nedan ser ni alla felkoder och deras betydelse. Dessa felkoder får ni när ni felsöker ert fordon med en felkodsläsare.

Det finns massvis med hemsidor som ni kan hitta all den information ni behöver för att felsöka er bil.

Några favoriter är:

www.dtcdecode.com

www.dtcsearch.com

www.aboutautomobile.com/DTC

www.obd-codes.com

www.trouble-codes.com

 

 

EOBD felkoder

 

 • P0001             Bränslevolymsregulator, öppen krets
 • P0002             Bränslevolymsregulator, område/prestanda
 • P0003             Bränslevolymsregulator, låg signal
 • P0004             Bränslevolymsregulator, hög signal
 • P0005             Bränsleavstängningsventil "A" Styrkrets / öppen
 • P0006             Bränsleavstängningsventil "A" Styrkrets låg signal
 • P0007             Bränsleavstängningsventil "A" Styrkrets hög signal P0008 Motorlägessystemets funktion (bank 1)
 • P0009             Motorlägessystemets funktion (bank 2)
 • P000A            Insugskamaxelläge (A) långsam respons (bank 1)
 • P000B            Avgaskamaxelläge (B) långsam respons (bank 1) P000C        Insugskamaxelläge (A) långsam respons (bank 2)
 • P000D            Avgaskamaxelläge (B) långsam respons (bank 2)
 • P000E            Bränslevolymsregulator kontrollen överskred adaptionsvärde
 • P000F            Bränslesystemets övertrycksventil aktiverad
 • P0010             Insugskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 1)
 • P0011             Insugskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 1) P0012 Insugskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 1)
 • P0013             Avgaskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 1)
 • P0014             Avgaskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 1) P0015 Avgaskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 1)
 • P0016             Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 1 givare A) P0017        Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 1 givare B) P0018            Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 2 givare A)
 • P0019             Vevaxelläge - kamaxelläge felaktigt förhållande (bank 2 givare B)
 • P001A            Insugskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 1) P001B          Insugskam (A) profilkontrollkrets låg signal (bank 1)
 • P001C            Insugskam (A) profilkontrollkrets hög signal (bank 1)
 • P001D            Insugskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 2) P001E          Insugskam (A) profilkontrollkrets låg signal (bank 2)
 • P001F             Insugskam (A) profilkontrollkrets hög signal (bank 2)
 • P0020             Insugskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 2)
 • P0021             Insugskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 2) P0022 Insugskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 2)
 • P0023             Avgaskamaxelläge (A) manöverdonskrets / öppen (bank 2)
 • P0024             Avgaskamaxellägestiming (A) - för tidig (bank 2) P0025 Avgaskamaxellägestiming (A) - för sen (bank 2)
 • P0026           Insugsventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 1)
 • P0027            Avgasventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 1)
 • P0028             Insugsventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 2) P0029               Avgasventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 2)
 • P002A            Avgaskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 1) P002B          Avgaskam (B) profilkontrollkrets låg signal (bank 1)
 • P002C            Avgaskam (B) profilkontrollkrets hög signal (bank 1)
 • P002D            Avgaskam (A) profilkontrollkrets / öppen (bank 2) P002E          Avgaskam (B) profilkontrollkrets låg signal (bank 2)
 • P002F            Avgaskam (B) profilkontrollkrets hög signal (bank 2) P0030           HO2S Värmarstyrkrets (bank 1 givare 1)
 • P0031             HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 1 givare 1)
 • P0032             HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 1 givare 1)
 • P0033             Turboladdare bypass-ventil styrkrets / öppen P0034         Turboladdare bypass-ventil styrkrets låg signal
 • P0035             Turboladdare bypass-ventil styrkrets hög signal
 • P0036             HO2S Värmarstyrkrets (bank 1 givare 2)
 • P0037             HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 1 givare 2) P0038        HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 1 givare 2)
 • P0039             Turboladdare bypass-ventil styrkrets område/prestanda
 • P003A            Turboladdare överladdningsstyrläge "A" överskred adaptionsvärde P003B          Turboladdare överladdningsstyrläge "B" överskred adaptionsvärde
 • P003C            Insugskamaxelprofil (A) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 1) P003D   Insugskamaxelprofil (A) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 1)
 • P003E        Insugskamaxelprofil (A) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 2)
 • P003F            Insugskamaxelprofil (A) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 2)
 • P0040             Lambdasondsignaler förväxlade, Bank1 Sensor1 /Bank2 Sensor1
 • P0041             Lambdasondsignaler förväxlade, Bank1 Sensor2 /Bank2 Sensor2 P0042          HO2S Värmarstyrkrets (bank 1 givare 3)
 • P0043             HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 1 givare 3) P0044        HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 1 givare 3)
 • P0045             Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets / öppen
 • P0046             Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets område/prestanda
 • P0047             Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets låg signal
 • P0048             Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets hög signal
 • P0049             Turboladdare turbin övervarvar
 • P004A            Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets / öppen
 • P004B            Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets område/prestanda
 • P004C            Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets låg signal
 • P004D            Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets hög signal
 • P004E            Turboladdare överladdningsstyrning "A" krets intermittent/ojämn
 • P004F            Turboladdare överladdningsstyrning "B" krets intermittent/ojämn P0050       HO2S Värmarstyrkrets (bank 2 givare 1)
 • P0051             HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 2 givare 1)
 • P0052             HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 2 givare 1) P0053        HO2S Värmemotstånd (bank 1 givare 1)
 • P0054             HO2S Värmemotstånd (bank 1 givare 2)
 • P0055             HO2S Värmemotstånd (bank 1 givare 3) P0056        HO2S Värmarstyrkrets (bank 2 givare 2)
 • P0057             HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 2 givare 2)
 • P0058             HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 2 givare 2) P0059        HO2S Värmemotstånd (bank 2 givare 1)
 • P005A            Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 1) P005B   Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 1)
 • P005C         Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, prestanda eller fastnat i stängt läge (bank 2)
 • P005D            Avgaskamaxelprofil (B) kontroll, fastnat i öppet läge (bank 2)
 • P005E        Turboladdare överladdningsstyrning "B" matningsspänningskrets låg signal
 • P005F            Turboladdare överladdningsstyrning "B" matningsspänningskrets hög signal P0060   HO2S Värmemotstånd (bank 2 givare 2)
 • P0061             HO2S Värmemotstånd (bank 2 givare 3) P0062        HO2S Värmarstyrkrets (bank 2 givare 3)
 • P0063             HO2S Värmarstyrkrets låg signal (bank 2 givare 3) P0064        HO2S Värmarstyrkrets hög signal (bank 2 givare 3)
 • P0065             Luftassisterad insprutare styrområde/prestanda
 • P0066             Luftassisterad insprutare styrkrets eller krets låg
 • P0067             Luftassisterad insprutare styrkrets hög P0068              Samband MAP/MAF - Spjälläge
 • P0069             MAP - barometertryckkorrelering
 • P006A            MAP - massa eller volym, luftflöde felaktigt förhållande (bank 1)
 • P006B            MAP - avgastryck felaktigt förhållande
 • P006C            MAP - turboladdarens insugstryck felaktigt förhållande
 • P006D            Barometertryck - turboladdarens insugstryck felaktigt förhållande
 • P006E        Turboladdare överladdningsstyrning "A" matningsspänningskrets låg signal
 • P006F       Turboladdare överladdningsstyrning "A" matningsspänningskrets hög signal
 • P0070             Omgivningstemperaturgivarkrets
 • P0071             Omgivningstemperaturgivare, områdes/prestanda problem
 • P0072 Omgivningstemperaturgivarkrets låg signal  P0073 Omgivningstemperaturgivarkrets hög signal 
 • P0074             Omgivningstemperaturgivare, intermittent/ojämn P0075 Insugningsventilstyrkrets (bank 1)
 • P0076             Insugningsventilstyrkrets låg (bank 1)
 • P0077             Insugningsventilstyrkrets hög (bank 1)
 • P0078             Avgasventilstyrkrets (bank 1)
 • P0079             Avgasventilstyrkrets låg (bank 1)
 • P007A            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets (bank 1)
 • P007B            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets område/prestanda (bank 1)
 • P007C            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets låg signal (bank 1) 
 • P007D            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets hög signal (bank 1) 
 • P007E            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets intermittent/ojämn (bank 1) 
 • P007F             Laddluftkylarens temperaturgivare bank 1 / 2 felaktigt förhållande 
 • P0080             Avgasventilstyrkrets hög (bank 1) P0081 Insugningsventilstyrkrets (bank 2)
 • P0082             Insugningsventilstyrkrets låg (bank 2)
 • P0083             Insugningsventilstyrkrets hög (bank 2)
 • P0084 Avgasventilstyrkrets (bank 2) P0085 Avgasventilstyrkrets låg (bank 2)
 • P0086             Avgasventilstyrkrets hög (bank 2)
 • P0087             Bränsletryck, för lågt
 • P0088             Bränsletryck, för högt
 • P0089             Bränsletryckregulator, områdes/prestanda problem
 • P008A            Bränslesystem lågtrycksdel, tryck för lågt
 • P008B            Bränslesystem lågtrycksdel, tryck för högt
 • P008C            Bränslekylpumpens styrkrets / öppen
 • P008D            Bränslekylpumpens styrkrets låg signal
 • P008E            Bränslekylpumpens styrkrets hög signal
 • P008F            Motorkyltemperatur / bränsletemperatur felaktigt förhållande
 • P0090             Bränsletrycksregulator styrkrets / öppen
 • P0091             Bränsletryckregulator, låg insignal
 • P0092             Bränsletryckregulator, hög insignal P0093 Läckdetektering bränslesystem, stor läcka
 • P0094             Läckdetektering bränslesystem, liten läcka
 • P0095             Insugslufttemperaturgivare 2 krets (bank 1)
 • P0096             Insugslufttemperaturgivare 2 krets område/prestanda (bank 1)
 • P0097             Insugslufttemperaturgivare 2 krets låg signal (bank 1)
 • P0098             Insugslufttemperaturgivare 2 krets hög signal (bank 1) P0099           Insugslufttemperaturgivare 2 krets intermittent/ojämn (bank 1)
 • P009A            Insugslufttemperatur /omgivningstemperatur felaktigt förhållande P009B    Bränsletrycksavlastning styrkrets / öppen
 • P009C            Bränsletrycksavlastning styrkrets låg signal
 • P009D            Bränsletrycksavlastning styrkrets hög signal
 • P009E            Avlastningsreglering bränsletryck; prestanda/fastnat i stängt läge
 • P009F             Avlastningsreglering bränsletryck; fastnat i öppet läge
 • P00A0            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets (bank 2)
 • P00A1            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets område/prestanda (bank 2) 
 • P00A2            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets låg signal (bank 2) 
 • P00A3            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets hög signal (bank 2) 
 • P00A4            Laddluftkylarens temperaturgivarkrets intermittent/ojämn (bank 2) 
 • P00A5            Insugslufttemperaturgivare 2 krets (bank 2)
 • P00A6            Insugslufttemperaturgivare 2 krets område/prestanda (bank 2)
 • P00A7            Insugslufttemperaturgivare 2 krets låg signal (bank 2)
 • P00A8            Insugslufttemperaturgivare 2 krets hög signal (bank 2)
 • P00A9            Insugslufttemperaturgivare 2 krets intermittent/ojämn (bank 2)
 • P00AA            Insugslufttemperaturgivare 1 krets (bank 2)
 • P00AB            Insugslufttemperaturgivare 1 krets område/prestanda (bank 2)
 • P00AC            Insugslufttemperaturgivare 1 krets låg signal (bank 2)
 • P00AD            Insugslufttemperaturgivare 1 krets hög signal (bank 2)
 • P00AE            Insugslufttemperaturgivare 1 krets intermittent/ojämn (bank 2)
 • P00AF            Turbo/överladdningsstyrenhet A; prestanda 
 • P00B0            Turbo/överladdningsstyrenhet B; prestanda 
 • P00B1            Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets
 • P00B2            Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets område/prestanda 
 • P00B3            Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets låg signal 
 • P00B4            Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets hög signal 
 • P00B5            Kylarens kylvätsketemperaturgivarkrets intermittent/ojämn
 • P00B6       Kylarens kylvätsketemperatur / motorns kylvätsketemperatur felaktigt förhållande
 • P00B7            Motorns kylvätskeflöde lågt/prestanda
 • P00B8            MAP - massa eller volym, luftflöde felaktigt förhållande (bank 2)
 • P00B9           Lågt tryck bränslesystemtryck – för lågt, låg omgivningstemperatur
 • P00BA            Lågt bränsletryck – tvångsstyrd begränsad effekt
 • P00BB            Otillräckligt flöde i bränsleinsprutare – tvångsstyrd begränsad effekt P00BC        Luftflödeskrets "A", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för lågt P00BD Luftflödeskrets "A", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för högt
 • P00BE     Luftflödeskrets "B", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för lågt
 • P00BF            Luftflödeskrets "B", massa eller volym område/prestanda - luftflöde för högt P0100         Luftflödeskrets "A", massa eller volym
 • P0101             Luftflödeskrets "A", massa eller volym, område/prestanda-problem P0102               Luftflödeskrets "A", massa eller volym låg signal
 • P0103             Luftflödeskrets "A", massa eller volym hög signal
 • P0104             Luftflödeskrets "A", massa eller volym, intermittent/ojämn P0105       Grenrör absolut tryck/BARO krets
 • P0106       Insugningsrörstryck/barometertryckkrets, område/prestanda-problem
 • P0107             Insugsrörtryck/barometertryckgivare, låg signal
 • P0108             Insugsrörtryck/barometertryckgivare, hög signal
 • P0109             Insugningsrörstryck/barometertryckkrets, intermittent  P010A               Luftflödeskrets "B", massa eller volym
 • P010B            Luftflödeskrets "B", massa eller volym, område/prestanda-problem P010C              Luftflödeskrets "B", massa eller volym låg signal
 • P010D            Luftflödeskrets "B", massa eller volym hög signal
 • P010E            Luftflödeskrets "B", massa eller volym, intermittent/ojämn
 • P010F             Luftlödesgivare "A" / "B" massa eller volym, felaktig förhållande
 • P0110             Insugslufttemperaturgivare 1 krets (bank 1)
 • P0111             Insugslufttemperaturgivare 1 krets område/prestanda (bank 1) 
 • P0112             Insugslufttemperaturgivare 1 krets låg signal (bank 1)
 • P0113             Insugslufttemperaturgivare 1 krets hög signal (bank 1)
 • P0114             Insugslufttemperaturgivare 1 intermittent/ojämn (bank 1) P0115               Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1
 • P0116             Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 område/prestanda
 • P0117             Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 låg signal 
 • P0118             Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 hög signal  P0119              Motorns kylvätsketemperaturgivarkrets 1 intermittent/ojämn
 • P011A            Motorns kylvätsketemperaturgivare 1 / 2 felaktigt förhållande
 • P011B            Motortemp/insugningslufttemp; felaktigt förhållande
 • P011C    Laddlufttemperatur / insugslufttemperatur felaktigt förhållande (bank 1)
 • P011D    Laddlufttemperatur / insugslufttemperatur felaktigt förhållande (bank 2)
 • P0120             Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A"
 • P0121             Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0122             Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" låg signal  P0123 Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" hög signal 
 • P0124             Gasspjäll/pedallägesgivarkrets "A" intermittent
 • P0125         Otillräcklig kylvätsketemperatur  för bränslekontroll med sluten krets
 • P0126             Otillräcklig kylvätsketemperatur för stabil drift
 • P0127             Insugningslufttemperatur för hög
 • P0128                  Kylmedeltermostat (kylmedelstemperatur under termostatens reglertemperatur)
 • P0129             Barometertryck för lågt
 • P012A            Insugningstryckgivare turbosystem, kretsfel
 • P012B            Insugningstryckgivare turbosystem, område prestanda.
 • P012C            Insugningstryckgivare turbosystem, kortslutning mot gods.
 • P012D            Insugningstryckgivare turbosystem, kortslutning mot plus.
 • P012E            Insugstryckgivare turbosystem, intermittent/ojämn.
 • P0130             O2-sensorkrets (bank 1, sensor 1)
 • P0131             O2-sensorkrets, låg spänning (bank 1, sensor 1)
 • P0132             O2-sensorkrets, hög spänning (bank 1, sensor 1)
 • P0133             O2-sensorkrets, långsam respons (bank 1, sensor 1)
 • P0134             O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 1, sensor 1) P0135                O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 1)
 • P0136             O2-sensorkrets (bank 1, sensor 2)  P0137                  O2-sensorkrets, låg spänning (bank 1, sensor 2)
 • P0138             O2-sensorkrets, hög spänning (bank 1, sensor 2)
 • P0139             O2-sensorkrets, långsam respons (bank 1, sensor 2)
 • P013A O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 1, sensor 2) P013B O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 1, sensor 2) P013C O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 2, sensor 2)
 • P013D            O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 2, sensor 2) P013E               O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 1, sensor 2)
 • P013F             O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 1, sensor 2)
 • P0140             O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 1, sensor 2) P0141                O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 2)
 • P0142             O2-sensorkrets (bank 1, sensor 3) P0143                   O2-sensorkrets, låg spänning (bank 1, sensor 3)
 • P0144             O2-sensorkrets, hög spänning (bank 1, sensor 3)
 • P0145             O2-sensorkrets, långsam respons (bank 1, sensor 3)
 • P0146             O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 1, sensor 3) P0147                O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 3)
 • P0148             Bränsleleveransfel
 • P0149             Bränsletimer fel
 • P014A            O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 2, sensor 2)
 • P014B            O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 2, sensor 2)
 • P014C O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 1, sensor 1) P014D O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 1, sensor 1) P014E O2-sensor, långsam respons - fet till mager (bank 2, sensor 1)
 • P014F            O2-sensor, långsam respons - mager till fet (bank 2, sensor 1)
 • P0150             O2-sensorkrets (bank 2, sensor 1) P0151                   O2-sensorkrets, låg spänning (bank 2, sensor 1)
 • P0152             O2-sensorkrets, hög spänning (bank 2, sensor 1)
 • P0153             O2-sensorkrets, långsam respons (bank 2, sensor 1)
 • P0154             O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 2, sensor 1) P0155                O2-sensorvärmare (bank 2, sensor 1)
 • P0156             O2-sensorkrets (bank 2, sensor 2) P0157                   O2-sensorkrets, låg spänning (bank 2, sensor 2)
 • P0158             O2-sensorkrets, hög spänning (bank 2, sensor 2)
 • P0159             O2-sensorkrets, långsam respons (bank 2, sensor 2)
 • P015A            O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 1, sensor 1)
 • P015B            O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 1, sensor 1)
 • P015C            O2-sensor, fördröjd respons - fet till mager (bank 2, sensor 1)
 • P015D            O2-sensor, fördröjd respons - mager till fet (bank 2, sensor 1)
 • P0160             O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 2, sensor 2)
 • P0161             O2-sensorkrets värmarkrets (bank 2, sensor 2)
 • P0162             O2-sensorkrets (bank 2, sensor 3) P0163                   O2-sensorkrets, låg spänning (bank 2, sensor 3)
 • P0164             O2-sensorkrets, hög spänning (bank 2, sensor 3)
 • P0165             O2-sensorkrets, långsam respons (bank 2, sensor 3)
 • P0166             O2-sensorkrets, ingen aktivitet detekterad (bank 2, sensor 3) P0167                O2-sensorvärmare (bank 2, sensor 3)
 • P0168             Motor bränsletemperatur för hög
 • P0169             Felaktig bränsleblandning P0170 Bränsleinställning, fel (bank 1) P0171        System för magert (bank 1)
 • P0172             System för fett (bank 1) P0173 Bränsleinställning, fel (bank 2) P0174 System för magert (bank 2)
 • P0175             System för fett (bank 2)
 • P0176             Bränsleblandningsgivarkrets, fel
 • P0177             Bränsleblandningsgivarkrets, område/prestanda
 • P0178             Bränsleblandningsgivarkrets, låg signal 
 • P0179             Bränsleblandningsgivarkrets, hög signal 
 • P0180             Bränsletemperaturgivarkrets "A"
 • P0181             Bränsletemperaturgivarkrets "A" område/prestanda P0182 Bränsletemperaturgivarkrets "A" låg signal 
 • P0183             Bränsletemperaturgivarkrets "A" hög signal 
 • P0184             Bränsletemperaturgivarkrets "A" intermittent
 • P0185             Bränsletemperaturgivarkrets "B"
 • P0186             Bränsletemperaturgivarkrets "B" område/prestanda P0187 Bränsletemperaturgivarkrets "B" låg signal 
 • P0188             Bränsletemperaturgivarkrets "B" hög signal 
 • P0189             Bränsletemperaturgivarkrets "B" intermittent P018A Bränsletryckgivarkrets "B"
 • P018B            Bränsletryckgivarkrets "B" område/prestanda
 • P018C            Bränsletryckgivarkrets "B" låg signal
 • P018D            Bränsletryckgivarkrets "B" hög signal
 • P018E            Bränsletryckgivarkrets "B" intermittent/ojämn
 • P018F            Bränslesystemets övertrycksventil aktiveras ofta
 • P0190             Bränsleskenans tryckgivarkrets "A"
 • P0191             Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0192             Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" låg signal 
 • P0193             Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" hög signal 
 • P0194             Bränsleskenans tryckgivarkrets "A" intermittent/ojämn P0195 Motoroljetemperatursensorkrets
 • P0196             Motoroljetemperaturgivare, område/prestanda
 • P0197             Motoroljetemperaturgivarkrets låg signal 
 • P0198             Motoroljetemperaturgivarkrets hög signal 
 • P0199             Motoroljetemperaturgivarkrets intermittent/ojämn P0200       Insprutningskrets
 • P0201             Cylinder 1 Insprutningskrets / öppen P0202 Cylinder 2 Insprutningskrets / öppen P0203            Cylinder 3 Insprutningskrets / öppen P0204 Cylinder 4 Insprutningskrets / öppen P0205            Cylinder 5 Insprutningskrets / öppen P0206 Cylinder 6 Insprutningskrets / öppen P0207            Cylinder 7 Insprutningskrets / öppen P0208 Cylinder 8 Insprutningskrets / öppen
 • P0209             Cylinder 9 Insprutningskrets / öppen
 • P020A            Cylinder 1 Insprutningsinställning P020B Cylinder 2 Insprutningsinställning P020C            Cylinder 3 Insprutningsinställning P020D Cylinder 4 Insprutningsinställning P020E            Cylinder 5 Insprutningsinställning
 • P020F             Cylinder 6 Insprutningsinställning
 • P0210             Cylinder 10 Insprutningskrets / öppen
 • P0211             Cylinder 11 Insprutningskrets / öppen
 • P0212             Cylinder 12 Insprutningskrets / öppen
 • P0213             Kallstartinsprutning 1
 • P0214             Kallstartinsprutning 2, fel
 • P0215             Motor, avstängningsmagnetventil, fel
 • P0216             Insprutningstidkrets, fel
 • P0217             Motorns kylvätska överskrider temperaturvillkor
 • P0218             Transmissionsvätska överskrider temperaturvillkor
 • P0219             Motorn håller övervarvtal
 • P021A            Cylinder 7 Insprutningsinställning P021B Cylinder 8 Insprutningsinställning P021C            Cylinder 9 Insprutningsinställning
 • P021D            Cylinder 10 Insprutningsinställning
 • P021E             Cylinder 11 Insprutningsinställning
 • P021F             Cylinder 12 Insprutningsinställning
 • P0220             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B"
 • P0221             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" område/prestanda P0222 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" låg signal 
 • P0223             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" hög signal 
 • P0224             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" intermittent
 • P0225             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C"
 • P0226             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" område/prestanda
 • P0227             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" låg signal  P0228 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" hög signal 
 • P0229             Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "C" intermittent
 • P022A            Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" /öppen
 • P022B            Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" låg signal P022C             Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" hög signal P022D Laddluftkylarens bypass-styrkrets "B" /öppen
 • P022E            Laddluftkylarens bypass-styrkrets "B" låg signal
 • P022F            Laddluftkylarens bypass-styrkrets "B" hög signal P0230             Bränslepump primärkrets
 • P0231             Bränslepump sekundärkrets, låg signal
 • P0232             Bränslepump sekundärkrets, hög signal P0233 Bränslepump sekundärkrets, intermittent P0234            Turboladdare "A", för högt laddtryck.
 • P0235             Turboladdare överladdningsgivarkrets "A"
 • P0236             Turboladdare överladdningsgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0237             Turboladdare överladdningsgivarkrets "A" låg signal
 • P0238             Turboladdare överladdningsgivarkrets "A" hög signal
 • P0239             Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" P023A Laddluftkylarens kylvätskepumpstyrkrets/öppen P023B Laddluftkylarens kylvätskepumpstyrkrets låg signal
 • P023C            Laddluftkylarens kylvätskepumpstyrkrets hög signal
 • P023D                 Insugsrörtryck - turboladdare överladdningsgivare "A" felaktigt förhållande
 • P023E                 Insugsrörtryck - turboladdare överladdningsgivare "B" felaktigt förhållande
 • P023F             Bränslepumpens sekundärkrets / öppen
 • P0240             Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" område/prestanda
 • P0241             Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" låg signal
 • P0242             Turboladdare överladdningsgivarkrets "B" hög signal P0243             Turboladdare Wastegate-magnetventil "A"
 • P0244             Turboladdare Wastegate-magnetventil "A" område/prestanda
 • P0245             Turboladdare Wastegate-magnetventil "A" låg signal
 • P0246             Turboladdare Wastegate-magnetventil "A" hög signal P0247             Turboladdare Wastegate-magnetventil "B"
 • P0248             Turboladdare Wastegate-magnetventil "B" område/prestanda
 • P0249             Turboladdare Wastegate-magnetventil "B" låg signal
 • P024A            Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" område/prestanda
 • P024B            Laddluftkylarens bypass-styrkrets "A" kärvar P024C    Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A"
 • P024D            Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A" område/prestanda
 • P024E            Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A" låg signal P024F              Laddluftkylarens bypass-lägesgivarkrets "A" hög signal
 • P0250             Turboladdare Wastegate-magnetventil "B" hög signal
 • P0251             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A"
 • P0252           Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" område/prestanda
 • P0253             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" låg signal
 • P0254             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" hög signal
 • P0255             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "A" intermittent P0256           Insprutningspump, bränslemätningsstyrning B, fel
 • P0257           Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" område/prestanda
 • P0258             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" låg signal
 • P0259             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" hög signal
 • P025A            Bränslepumpsmodulens styrkrets/öppen
 • P025B            Bränslepumpsmodulens styrkrets område/prestanda
 • P025C            Bränslepumpsmodulens styrkrets låg signal
 • P025D            Bränslepumpsmodulens styrkrets hög signal
 • P0260             Insprutningspump, bränslemätningsstyrning "B" intermittent
 • P0261             Cylinder 1, insprutningskrets, låg signal
 • P0262             Cylinder 1, insprutningskrets, hög signal
 • P0263             Cylinder 1, fördelning/balans P0264 Cylinder 2, insprutningskrets, låg signal
 • P0265             Cylinder 2, insprutningskrets, hög signal
 • P0266             Cylinder 2, fördelning/balans P0267 Cylinder 3, insprutningskrets, låg signal
 • P0268             Cylinder 3, insprutningskrets, hög signal
 • P0269             Cylinder 3, fördelning/balans P0270 Cylinder 4, insprutningskrets, låg signal
 • P0271             Cylinder 4, insprutningskrets, hög signal
 • P0272             Cylinder 4, fördelning/balans P0273 Cylinder 5, insprutningskrets, låg signal
 • P0274             Cylinder 5, insprutningskrets, hög signal
 • P0275             Cylinder 5, fördelning/balans P0276 Cylinder 6, insprutningskrets, låg signal
 • P0277             Cylinder 6, insprutningskrets, hög signal
 • P0278             Cylinder 6, fördelning/balans P0279 Cylinder 7, insprutningskrets, låg signal
 • P0280             Cylinder 7, insprutningskrets, hög signal
 • P0281             Cylinder 7, fördelning/balans P0282 Cylinder 8, insprutningskrets, låg signal
 • P0283             Cylinder 8, insprutningskrets, hög signal
 • P0284             Cylinder 8, fördelning/balans P0285 Cylinder 9, insprutningskrets, låg signal
 • P0286             Cylinder 9, insprutningskrets, hög signal
 • P0287 Cylinder 9, fördelning/balans P0288 Cylinder 10, insprutningskrets, låg signal
 • P0289             Cylinder 10, insprutningskrets, hög signal
 • P0290             Cylinder 10, fördelning/balans P0291 Cylinder 11, insprutningskrets, låg signal
 • P0292             Cylinder 11, insprutningskrets, hög signal
 • P0293             Cylinder 11, fördelning/balans P0294 Cylinder 12, insprutningskrets, låg signal
 • P0295             Cylinder 12, insprutningskrets, hög signal
 • P0296             Cylinder 12, fördelning/balans
 • P0297             Fordon överhastighetsförhållande
 • P0298             Motoroljan överskrider temperaturvillkor P0299         Turboladdare "A", för lågt laddtryck. P029A Cylinder 1 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P029B            Cylinder 1 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P029C            Cylinder 1 – insprutare begränsad
 • P029D            Cylinder 1 – insprutare läcker
 • P029E            Cylinder 2 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P029F             Cylinder 2 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02A0            Cylinder 2 – insprutare begränsad
 • P02A1            Cylinder 2 – insprutare läcker
 • P02A2            Cylinder 3 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02A3            Cylinder 3 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02A4            Cylinder 3 – insprutare begränsad
 • P02A5            Cylinder 3 – insprutare läcker
 • P02A6            Cylinder 4 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02A7            Cylinder 4 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02A8            Cylinder 4 – insprutare begränsad
 • P02A9            Cylinder 4 – insprutare läcker
 • P02AA            Cylinder 5 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02AB            Cylinder 5 – bränsleinställningen på min.gränsen P02AC              Cylinder 5 – insprutare begränsad
 • P02AD            Cylinder 5 – insprutare läcker
 • P02AE            Cylinder 6 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02AF            Cylinder 6 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02B0            Cylinder 6 – insprutare begränsad
 • P02B1            Cylinder 6 – insprutare läcker
 • P02B2            Cylinder 7 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02B3            Cylinder 7 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02B4            Cylinder 7 – insprutare begränsad
 • P02B5            Cylinder 7 – insprutare läcker
 • P02B6            Cylinder 8 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02B7            Cylinder 8 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02B8            Cylinder 8 – insprutare begränsad
 • P02B9            Cylinder 8 – insprutare läcker
 • P02BA            Cylinder 9 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02BB            Cylinder 9 – bränsleinställningen på min.gränsen P02BC              Cylinder 9 – insprutare begränsad
 • P02BD            Cylinder 9 – insprutare läcker
 • P02BE            Cylinder 10 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02BF            Cylinder 10 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02C0            Cylinder 10 – insprutare begränsad
 • P02C1            Cylinder 10 – insprutare läcker
 • P02C2            Cylinder 11 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02C3            Cylinder 11 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02C4            Cylinder 11 – insprutare begränsad
 • P02C5            Cylinder 11 – insprutare läcker
 • P02C6            Cylinder 12 – bränsleinställningen på max.gränsen
 • P02C7            Cylinder 12 – bränsleinställningen på min.gränsen
 • P02C8            Cylinder 12 – insprutare begränsad P02C9 Cylinder 12 – insprutare läcker P02CA           Turboladdare B, för högt laddtryck.
 • P02CB            Turboladdare B, för lågt laddtryck.
 • P02CC           Cylinder 1, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02CD            Cylinder 1, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02CE            Cylinder 2, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02CF             Cylinder 2, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02D0            Cylinder 3, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02D1             Cylinder 3, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02D2            Cylinder 4, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02D3             Cylinder 4, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02D4            Cylinder 5, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02D5             Cylinder 5, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02D6            Cylinder 6, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02D7             Cylinder 6, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02D8            Cylinder 7, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02D9             Cylinder 7, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02DA            Cylinder 8, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02DB             Cylinder 8, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02DC           Cylinder 9, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns P02DD            Cylinder 9, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns
 • P02DE            Cylinder 10, bränsleinsprutarens offset inlärt vid min.gräns
 • P02DF            Cylinder 10, bränsleinsprutarens offset inlärt vid max.gräns P02E0            Dieselinsug luftflödesstyrkrets / öppen
 • P02E1            Dieselinsug luftflödesstyrning, prestanda
 • P02E2             Dieselinsug luftflödesstyrkrets låg signal
 • P02E3 Dieselinsug luftflödesstyrkrets hög signal P02E4 Dieselinsug luftflödesstyrning fast i öppet läge
 • P02E5            Dieselinsug luftflödesstyrning fast i stängt läge
 • P02E6            Dieselinsug luftflödeslägesgivarkrets
 • P02E7            Dieselinsug luftflödesgivarläge område/prestanda
 • P02E8            Dieselinsug luftflödeslägesgivarkrets låg signal P02E9 Dieselinsug luftflödeslägesgivarkrets hög signal
 • P02EA Dieselinsug luftflödesgivarkrets intermittent/ojämn P02EB Dieselinsug luftflödesstyrmotorström område/prestanda
 • P02EC            Dieselinsug luftflödesstyrsystem - högt luftflöde registrerat
 • P02ED            Dieselinsug luftflödesstyrsystem - lågt luftflöde registrerat
 • P02EE            Cylinder 1 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02EF            Cylinder 2 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F0            Cylinder 3 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F1            Cylinder 4 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F2            Cylinder 5 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F3            Cylinder 6 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F4            Cylinder 7 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F5            Cylinder 8 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F6            Cylinder 9 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F7            Cylinder 10 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F8            Cylinder 11 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02F9            Cylinder 12 Insprutarkrets område/prestanda
 • P02FA            Dieselinsug luftflödesgivare minimum/maximum stop, prestanda
 • P0300             Enstaka/flera cylindrar, feltändning detekterad
 • P0301             Cylinder 1, feltändning detekterad P0302 Cylinder 2, feltändning detekterad P0303            Cylinder 3, feltändning detekterad P0304 Cylinder 4, feltändning detekterad P0305            Cylinder 5, feltändning detekterad P0306 Cylinder 6, feltändning detekterad P0307            Cylinder 7, feltändning detekterad P0308 Cylinder 8, feltändning detekterad P0309            Cylinder 9, feltändning detekterad
 • P0310             Cylinder 10, feltändning detekterad P0311 Cylinder 11, feltändning detekterad
 • P0312             Cylinder 12, feltändning detekterad P0313                  Feltändning detekterad med låg bränsletillförsel P0314 Feltändning en cylinder (cylinder ej specificerad)
 • P0315             Vevaxelpositionsgivare systemvariation ej inlärd
 • P0316             Feltändning detekterad vid start (första 1000 varven)
 • P0317             Maskinvara för ojämnt underlag saknas
 • P0318             Givare för ojämnt underlag "A", signalkrets
 • P0319             Givare för ojämnt underlag "B", signalkrets
 • P0320             Tändning/fördelare motorvarvtal ingångskrets
 • P0321           Tändning/fördelare, motorvarvtalsingångskrets, område/prestanda
 • P0322 Tändning/fördelare, motorvarvtalsingångskrets, ingen signal P0323 Tändning/fördelare, motorvarvtalsingångskrets, intermittent
 • P0324             Knackningsstyrsystem fel
 • P0325             Knacksensorkrets 1, fel (bank 1 eller enskild sensor)
 • P0326             Knacksensorkrets 1, område/prestanda (bank 1 eller enskild sensor) P0327           Knacksensorkrets 1, låg signal (bank 1)
 • P0328             Knacksensorkrets 1, hög signal (bank 1)
 • P0329             Knacksensorkrets 1, intermittent (bank 1 eller enskild sensor)
 • P032A            Knacksensorkrets 3 (bank 1)
 • P032B            Knacksensorkrets 3, område/prestanda (bank 1)
 • P032C            Knacksensorkrets 3, låg signal (bank 1)
 • P032D            Knacksensorkrets 3, hög signal (bank 1)
 • P032E            Knacksensorkrets 3, intermittent (bank 1)
 • P0330             Knacksensorkrets 2 (bank 2)
 • P0331             Knacksensorkrets 2, område/prestanda (bank 2)
 • P0332             Knacksensorkrets 2, låg signal (bank 2)
 • P0333             Knacksensorkrets 2, hög signal (bank 2)
 • P0334             Knacksensorkrets 2, intermittent (bank 2)
 • P0335             Vevaxellägesgivarkrets "A"
 • P0336             Vevaxellägesgivarkrets "A" område/prestanda P0337 Vevaxellägesgivarkrets "A" låg signal 
 • P0338             Vevaxellägesgivarkrets "A" hög signal 
 • P0339             Vevaxellägesgivarkrets "A" intermittent
 • P033A            Knacksensorkrets 4 (bank 2)
 • P033B            Knacksensorkrets 4, område/prestanda (bank 2)
 • P033C            Knacksensorkrets 4, låg signal (bank 2)
 • P033D            Knacksensorkrets 4, hög signal (bank 2)
 • P033E            Knacksensorkrets 4, intermittent (bank 2)
 • P0340             Kamaxelgivarkrets "A" (bank 1 eller enskild givare)
 • P0341      Kamaxelgivarkrets "A" område/prestanda (bank 1 eller enskild givare)
 • P0342             Kamaxelgivarkrets "A" låg signal (bank 1 eller enskild givare) P0343            Kamaxelgivarkrets "A" hög signal (bank 1 eller enskild givare)
 • P0344 Kamaxelgivarkrets "A" intermittent (bank 1 eller enskild givare) P0345 Kamaxellägesgivarkrets "A" (bank 2)
 • P0346             Kamaxelgivarkrets "A" område/prestanda (bank 2)
 • P0347             Kamaxellägesgivarkrets "A" låg signal (bank 2) P0348 Kamaxellägesgivarkrets "A" hög signal (bank 2)
 • P0349             Kamaxellägesgivarkrets "A" intermittent (bank 2) P0350    Tändspole, primär-/sekundärkrets, fel
 • P0351             Tändspole "A", primär-/sekundärkrets P0352 Tändspole "B", primär-/sekundärkrets
 • P0353             Tändspole "C", primär-/sekundärkrets
 • P0354             Tändspole "D", primär-/sekundärkrets
 • P0355             Tändspole "E", primär-/sekundärkrets P0356 Tändspole "F", primär-/sekundärkrets
 • P0357            Tändspole "G", primär-/sekundärkrets
 • P0358             Tändspole "H", primär-/sekundärkrets P0359           Tändspole "I", primär-/sekundärkrets
 • P0360             Tändspole "J", primär-/sekundärkrets P0361 Tändspole "K", primär-/sekundärkrets P0362            Tändspole "L", primär-/sekundärkrets
 • P0363 Feltändning detekterad - bränslematning deaktiverad P0365 Kamaxellägesgivarkrets "B" (bank 1)
 • P0366             Kamaxelgivarkrets "B" område/prestanda (bank 1)
 • P0367             Kamaxellägesgivarkrets "B" låg signal (bank 1) P0368 Kamaxellägesgivarkrets "B" hög signal (bank 1)
 • P0369             Kamaxellägesgivarkrets "B" intermittent (bank 1) P0370    Tidreferens, högupplösningssignal "A"
 • P0371             Tidreferens, högupplösningssignal "A" för många impulser P0372          Tidreferens, högupplösningssignal "A" för få impulser
 • P0373             Tidreferens, högupplösningssignal "A" intermittent
 • P0374             Tidreferens, högupplösningssignal "A" inga impulser P0375             Tidreferens, högupplösningssignal "B"
 • P0376             Tidreferens, högupplösningssignal "B" för många impulser P0377          Tidreferens, högupplösningssignal "B" för få impulser
 • P0378             Tidreferens, högupplösningssignal "B" intermittent
 • P0379             Tidreferens, högupplösningssignal "B" inga impulser P037D             Glödstift avkänningskrets
 • P037E            Glödstift avkänningskrets låg signal P037F Glödstift avkänningskrets hög signal
 • P0380             Glödstifts-/värmekrets \042A\042, fel
 • P0381 Glödstift/värmarindikatorkrets P0382 Avgasåterledningskrets, flödesfel
 • P0383             Glödstiftsstyrmodul styrkrets låg
 • P0384             Glödstiftsstyrmodul styrkrets hög
 • P0385             Vevaxellägesgivarkrets "B"
 • P0386             Vevaxellägesgivarkrets "B" område/prestanda
 • P0387             Vevaxellägesgivarkrets "B" låg signal 
 • P0388             Vevaxellägesgivarkrets "B" hög signal 
 • P0389             Vevaxellägesgivarkrets "B" intermittent
 • P0390             Kamaxellägesgivarkrets "B" (bank 2)
 • P0391             Kamaxelgivarkrets "B" område/prestanda (bank 2)
 • P0392             Kamaxellägesgivarkrets "B" låg signal (bank 2) P0393 Kamaxellägesgivarkrets "B" hög signal (bank 2)
 • P0394             Kamaxellägesgivarkrets "B" intermittent (bank 2)
 • P0400             Avgasåterledningsflöde "A"
 • P0401             Avgasåterledningsflöde "A" otillräckligt registrerat
 • P0402             Avgasåterledningsflöde "A" för högt registrerat P0403           Avgasåterledning styrkrets "A"
 • P0404             Avgasåterledning styrkrets "A" område/prestanda.
 • P0405             Avgasåterledningsgivarkrets "A" låg signal P0406 Avgasåterledningsgivarkrets "A" hög signal
 • P0407             Avgasåterledningsgivarkrets "B" låg signal
 • P0408             Avgasåterledningsgivarkrets "B" hög signal
 • P0409             Avgasåterledningsgivarkrets "A"
 • P040A             Temperaturgivare "A" avgasåterledning
 • P040B            Avgasåterledning temperaturgivarkrets "A" område/prestanda.
 • P040C            Temperaturgivare "A" avgasåterledning låg signal.
 • P040D            Temperaturgivare "A" avgasåterledning hög signal.
 • P040E            Avgasåterledning termperaturgivarkrets "A" intermittent/ojämn.
 • P040F             Avgasåterledning temperaturgivare "A" / "B" felaktigt förhållande
 • P0410             Sekundärluftinmatningssystem
 • P0411             Sekundärluftinmatningssystem, felaktigt flöde detekterat P0412          Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A"
 • P0413             Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" öppen
 • P0414             Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" kortsluten
 • P0415             Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "B"
 • P0416             Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "B" öppen
 • P0417             Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "B" kortsluten
 • P0418             Sekundärluftinmatningens systemstyrningskrets "A"
 • P0419             Sekundärluftinmatningens systemstyrningskrets "B"
 • P041A             Temperaturgivare "B" avgasåterledning
 • P041B            Avgasåterledning temperaturgivarkrets "B" område/prestanda. P041C     Temperaturgivare "B" avgasåterledning låg signal
 • P041D            Temperaturgivare "B" avgasåterledning hög signal.
 • P041E            Avgasåterledning termperaturgivarkrets "B" intermittent/ojämn. P041F      Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" låg signal
 • P0420             Katalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 1)
 • P0421          Uppvärmningskatalysatorns effektivitet under tröskelvärde (bank 1)
 • P0422             Huvudkatalysatorns effektivitet under tröskelvärde (bank 1) P0423 Katalysatoreffektivitet i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 1)
 • P0424             Katalysatortemperatur i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 1) P0425 Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 1, givarkrets 1)
 • P0426 Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 1, givarkrets 1)
 • P0427             Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 1, givarkrets 1)
 • P0428             Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 1, givarkrets 1)
 • P0429             Katalysatorvärmarstyrkrets (bank 1)
 • P042A            Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 1, givarkrets 2)
 • P042B     Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 1, givarkrets 2)
 • P042C            Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 1, givarkrets 2)
 • P042D            Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 1, givarkrets 2) P042E               Avgasåterledningskrets "A" fastnat i öppet läge
 • P042F             Avgasåterledningskrets "A" fastnat i stängt läge.
 • P0430             Katalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 2)
 • P0431             Uppvärmningskatalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 2)
 • P0432             Huvudkatalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 2)
 • P0433            Katalysatoreffektivitet i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 2)
 • P0434             Katalysatortemperatur i varmt tillstånd under tröskelvärde (bank 2) P0435 Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 2, givarkrets 1)
 • P0436 Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 2, givarkrets 1)
 • P0437             Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 2, givarkrets 1)
 • P0438             Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 2, givarkrets 1)
 • P0439             Katalysatorvärmarstyrkrets (bank 2)
 • P043A            Katalysatortemperaturgivarkrets (bank 2, givarkrets 2)
 • P043B     Katalysatortemperaturgivarkrets område/prestanda (bank 2, givarkrets 2)
 • P043C            Katalysatortemperaturgivarkrets låg signal (bank 2, givarkrets 2)
 • P043D            Katalysatortemperaturgivarkrets hög signal (bank 2, givarkrets 2)
 • P043E Evaporerande avgasreningssystem, läckavkänningsreferensöppning lågt flöde
 • P043F        Evaporerande avgasreningssystem, läckavkänningsreferensöppning högt flöde
 • P0440             Evaporerande avgasreningssystem
 • P0441             Evaporerande avgasreningssystem, felaktigt spolflöde
 • P0442       Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (litet läckage)
 • P0443             Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets P0444                     Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets öppen
 • P0445     Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets kortsluten
 • P0446             Sluten tankventilation, fel i ventilationsventilkrets
 • P0447             Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets öppen
 • P0448          Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets kortsluten
 • P0449             Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsventil-/magnetventilkrets, intermittent P044A         Avgasåterledningsgivarkrets "C"
 • P044B            Avgasåterledningsgivare "C" område/prestanda
 • P044C            Avgasåterledningsgivarkrets "C" låg signal
 • P044D            Avgasåterledningsgivarkrets "C" hög signal
 • P044E            Avgasåterledningsgivarkrets "C" intermittent/ojämn
 • P044F             Sekundärluftinmatningens växlingsventilkrets "A" hög signal
 • P0450             Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, fel
 • P0451          Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, område/prestanda
 • P0452             Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, låg 
 • P0453             Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, hög 
 • P0454             Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, intermittent
 • P0455      Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (stort läckage)
 • P0456         Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (mycket litet läckage)
 • P0457   Evaporerande avgasreningssystem, läckage detekterat (bränsletanklock löst/borta)
 • P0458             Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets låg
 • P0459             Evaporerande avgasreningssystem, spolningsstyrventilkrets hög P045A              Avgasåterledning styrkrets "B"
 • P045B            Avgasåterledning styrkrets "B" område/prestanda. P045C     Avgasåterledning styrkrets "B" låg signal.
 • P045D            Avgasåterledning styrkrets "B" hög signal P045E Avgasåterledningskrets "B" fastnat i öppet läge
 • P045F             Avgasåterledningskrets "B" fastnat i stängt läge.
 • P0460             Bränslenivågivarkrets "A"
 • P0461             Bränslenivågivarkrets "A" område/prestanda
 • P0462             Bränslenivågivarkrets "A" låg signal  P0463 Bränslenivågivarkrets "A" hög signal 
 • P0464             Bränslenivågivarkrets "A" intermittent
 • P0465             Spolflödesgivarkrets, fel
 • P0466             Spolflödesgivarkrets, område/prestanda
 • P0467           Evaporerande avgasreningssystem, spolflödesgivarkrets låg signal 
 • P0468         Evaporerande avgasreningssystem, spolflödesgivarkrets hög signal 
 • P0469             Spolflödesgivarkrets, intermittent
 • P046A            Katalysatortemperaturgivare 1 / 2 felaktigt förhållande (bank 1)
 • P046B            Katalysatortemperaturgivare 1 / 2 felaktigt förhållande (bank 2)
 • P046C            Avgasåterledningsgivare "A" område/prestanda
 • P046D            Avgasåterledningsgivare "A" intermittent/ojämn P046E Avgasåterledningsgivare "B" område/prestanda
 • P046F            Avgasåterledningsgivare "B" intermittent/ojämn
 • P0470             Avgastryckgivarkrets "A"
 • P0471             Avgastryckgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0472             Avgastryckgivarkrets "A" låg signal 
 • P0473             Avgastryckgivarkrets "A" hög signal 
 • P0474             Avgastryckgivarkrets "A" intermittent/ojämn
 • P0475             Avgastryckreglerventil "A"
 • P0476             Avgastryckreglerventil "A" område/prestanda P0477 Avgastryckreglerventil "A" låg signal 
 • P0478             Avgastryckreglerventil "A" hög signal 
 • P0479             Avgastryckreglerventil "A" intermittent
 • P047A            Avgastryckgivarkrets "B"
 • P047B            Avgastryckgivarkrets "B" område/prestanda
 • P047C            Avgastryckgivarkrets "B" låg signal 
 • P047D            Avgastryckgivarkrets "B" hög signal  P047E Avgastryckgivarkrets "B" intermittent/ojämn
 • P047F Avgastryckreglerventil "A" fastnat i öppet läge P0480 Kylfläkt 1, styrkrets
 • P0481             Kylfläkt 2, styrkrets
 • P0482             Kylfläkt 3, styrkrets
 • P0483             Fläktprestanda
 • P0484 Kylfläktkrets, överström P0485 Fläkteffekt/jordkrets
 • P0486             Avgasåterledningsgivarkrets "B"
 • P0487             Avgastryckreglerventil "A" fastnat i stängt läge
 • P0488             Avgasåterledning gasspjällsstyrkrets "A" område/prestanda
 • P0489 Avgasåterledning styrkrets "A" låg signal P048A Avgastryckreglerventil "A" fastnat i stängt läge
 • P048B            Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets
 • P048C       Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets område/prestanda
 • P048D            Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets låg signal
 • P048E            Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets hög signal
 • P048F        Avgastryckreglerventil "A" lägesgivare/brytarkrets intermittent/ojämn
 • P0490             Avgasåterledning styrkrets "A" hög signal
 • P0491             Sekundärluftinsprutningssystem, otillräckligt flöde (bank 1)
 • P0492             Sekundärluftinsprutningssystem, otillräckligt flöde (bank 2)
 • P0493             Fläktövervarvtal (koppling låst)
 • P0494             Fläktvarvtal lågt
 • P0495             Fläktvarvtal högt
 • P0496             Evaporerande avgasreningssystem, högt spolflöde
 • P0497             Evaporerande avgasreningssystem, lågt spolflöde P0498                    Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets låg
 • P0499             Evaporerande avgasreningssystem, ventilationsstyrkrets hög
 • P049A            Avgasåterledningsflöde "B"
 • P049B            Avgasåterledningsflöde "B" otillräckligt registrerat P049C Avgasåterledningsflöde "B" för högt registrerat
 • P049D            Avgasåterledningskrets "A" utanför adaptionsvärde.
 • P049E            Avgasåterledningskrets "B" utanför adaptionsvärde.
 • P049F             Avgastryckreglerventil "B"
 • P04A0            Avgastryckreglerventil "B" område/prestanda
 • P04A1             Avgastryckreglerventil "B" låg signal 
 • P04A2            Avgastryckreglerventil "B" hög signal 
 • P04A3            Avgastryckreglerventil "B" intermittent P04A4 Avgastryckreglerventil "B" fastnat i öppet läge
 • P04A5            Avgastryckreglerventil "B" fastnat i stängt läge
 • P04A6            Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets
 • P04A7            Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets område/prestanda P04A8      Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets låg signal
 • P04A9            Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets hög signal
 • P04AA        Avgastryckreglerventil "B" lägesgivare/brytarkrets intermittent/ojämn
 • P0500             Fordonshastighetsgivare "A"
 • P0501             Fordonshastighetsgivare "A" område/prestanda
 • P0502             Fordonshastighetsgivare "A" krets låg
 • P0503             Fordonshastighetsgivare "A" intermittent/oregelbunden/hög P0504           Bromskontakt "A" / "B" korrelation
 • P0505             Tomgångsstyrsystem, fel
 • P0506             Tomgångsstyrsystem, varvtal lägre än förväntat
 • P0507             Tomgångsstyrsystem, varvtal högre än förväntat
 • P0508             Tomgångsluftstyrsystemkrets låg
 • P0509             Tomgångsluftstyrsystemkrets hög
 • P050A            Tomgångsluftstyrkrets systemprestanda
 • P050B            Kallstart, tändförställning prestanda
 • P050C            Kallstart motor kylvätsketemperatur prestanda
 • P050D Kallstart ojämn tomgång P050E Kallstart motor avgastemperatur för låg P050F Bromsassistanssystem vakuum för låg
 • P0510             Gasregleringsspjäll tomgångskontakt P0511 Tomgångsluftstyrkrets
 • P0512             Startbegäranskrets
 • P0513             Felaktig immobilizer-nyckel
 • P0514             Batteritemperaturgivarkrets område/prestanda
 • P0515             Batteri temperaturgivarkrets P0516 Batteritemperaturgivarkrets låg P0517 Batteritemperaturgivarkrets hög
 • P0518             Tomgångsluftstyrkrets intermittent
 • P0519             Tomgångsluftstyrkrets systemprestanda
 • P051A            Hydraulisk tryckgivarkrets
 • P051B            Vevhus tryckgivarkrets område/prestanda P051C      Vevhus tryckgivarkrets låg
 • P051D            Vevhus tryckgivarkrets hög
 • P051E            Vevhus tryckgivarkrets intermittent
 • P051F            Positiv vevhusventilation filter igensättning P0520               Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets
 • P0521             Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets, område/prestanda P0522      Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets låg
 • P0523             Motoroljetryck, givar-/omkopplarkrets hög
 • P0524             Motoroljetryck för lågt
 • P0525             Farthållare servostyrkrets område/prestanda
 • P0526             Fläktvarvtalsgivarkrets
 • P0527             Fläktvarvtalsgivarkrets område/prestanda
 • P0528             Fläktvarvtalsgivarkrets ingen signal
 • P0529             Fläktvarvtalsgivarkrets intermittent
 • P052A            Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för tidig (Bank 1)
 • P052B            Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för sen (Bank 1) P052C              Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för tidig (Bank 2)
 • P052D            Kallstart insugskamaxellägestiming (A) för sen (Bank 2)
 • P052E            Positiv vevhusventilation regulatorventil prestanda
 • P0530             AC kylmediumtryckgivarkrets "A"
 • P0531             AC kylmediumtryckgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0532             AC kylmediumtryckgivarkrets "A" låg
 • P0533             AC kylmediumtryckgivarkrets "A"
 • P0534             AC, förlust av kylmedium
 • P0535             AC Förångartemperaturgivarkrets
 • P0536             AC Förångartemperaturgivarkrets område/prestanda P0537      AC Förångartemperaturgivarkrets låg
 • P0538             AC Förångartemperaturgivarkrets hög
 • P0539             AC Förångartemperaturgivarkrets intermittent
 • P053A            Positiv vevhusventilation värmereglerkrets / öppen P053B                  Positiv vevhusventilation värmereglerkrets låg
 • P053C            Positiv vevhusventilation värmereglerkrets låg
 • P0540             Insugningsluftvärmare styrkrets "A"
 • P0541             Insugningsluftvärmare reglering "A" låg P0542 Insugningsluftvärmare krets "A" hög
 • P0543             Insugningsluftvärmare krets "A" öppen P0544 Avgastemperaturgivarkrets (Bank 1 Givare 1) P0545        Avgastemperaturgivarkrets låg  (Bank 1 Givare 1) P0546 Avgastemperaturgivarkrets hög (Bank 1 Givare 1)
 • P0547             Avgastemperaturgivarkrets (Bank 2 Givare 1) P0548 Avgastemperaturgivarkrets låg (Bank 2 Givare 1)
 • P0549             Avgastemperaturgivarkrets hög (Bank 2 Givare 1) P054A       Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för tidig (Bank 1)
 • P054B            Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för sen (Bank 1) P054C              Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för tidig (Bank 2)
 • P054D            Kallstart Avgaskamaxellägestiming (B) för sen (Bank 1) P0550              Styrservo, tryckgivarkrets, fel 
 • P0551             Styrservo, tryckgivarkrets, område/prestanda P0552      Styrservo, tryckgivarkrets, låg
 • P0553             Styrservo, tryckgivarkrets, hög
 • P0554             Styrservo, tryckgivarkrets, intermittent P0555 Bromsförstärkare tryckgivarkrets
 • P0556             Bromsförstärkare tryckgivarkrets område/prestanda
 • P0557             Bromsförstärkare tryckgivarkrets låg
 • P0558             Bromsförstärkare tryckgivarkrets hög
 • P0559            Bromsförstärkare tryckgivarkrets intermittent
 • P0560 Systemspänning P0561 Systemspänning, instabil
 • P0562             Systemspänning, låg
 • P0563             Systemspänning, hög
 • P0564 Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" P0565 Farthållare, startsignal, fel 
 • P0566             Farthållare, avstängningssignal
 • P0567             Farthållare, återgångssignal P0568 Farthållare, inställningssignal P0569            Farthållare, rullningssignal
 • P056A            Farthållare, signal öka avstånd
 • P056B            Farthållare, signal minska avstånd
 • P0570             Farthållare, accel-signal P0571 Bromskontakt krets "A"
 • P0572             Bromskontakt krets "A" låg
 • P0573             Bromskontakt krets "A" hög
 • P0574             Farthållarsystem, fordonshastighet för hög 
 • P0575             Farthållare ingångskrets P0576 Farthållare, låg insignal
 • P0577             Farthållare, hög insignal
 • P0578             Farthållare, flerfunktionsingångskrets "A" fastnat
 • P0579             Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" område/prestanda
 • P0580             Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" låg
 • P0581             Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" hög
 • P0582             Farthållare vakuumstyrkrets /öppen P0583 Farthållare vakuumstyrkrets låg
 • P0584             Farthållare vakuumstyrkrets hög
 • P0585             Farthållare flerfunktionsingångskrets "A" / "B" korrelation
 • P0586             Farthållare ventilationsstyrkrets / öppen
 • P0587             Farthållare ventilationsstyrkrets låg P0588 Farthållare ventilationsstyrkrets hög
 • P0589             Farthållare flerfunktionsingångskrets "B"
 • P0590             Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" fastnat
 • P0591             Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" område/prestanda
 • P0592             Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" låg
 • P0593             Farthållare flerfunktionsingångskrets "B" hög
 • P0594             Farthållare servostyrkrets / öppen
 • P0595             Farthållare servostyrkrets låg P0596 Farthållare servostyrkrets hög P0597            Termostat värmarstyrkrets / öppen P0598 Termostat värmarstyrkrets låg
 • P0599             Termostat värmarstyrkrets hög
 • P0600             Seriell kommunikationslänk
 • P0601             Intern styrmodul, minne, checksummefel P0602          Styrmodul, programfel
 • P0603             Intern styrmodul, minnesbackup (KAM), fel P0604 Intern styrmodul, arbetsminne (RAM), fel
 • P0605             Intern styrmodul, läsminne (ROM), fel P0606 Styrmodulprocessor
 • P0607 Styrmodulprestanda P0608 Styrmodul, VSS-utgång "A" 
 • P0609             Styrmodul, VSS-utgång B, fel
 • P060A            Intern styrmodul, processor övervakning, prestanda
 • P060B            Intern A/D styrenhetsmodul , prestanda P060C Intern styrdonsfunktion, huvudprocessor
 • P060D            Intern styrmodul, gaspedalsläge, prestanda
 • P060E            Intern styrmodul, spjälläge, prestanda
 • P060F            Intern styrmodul motorkylvätsketemperatur prestanda
 • P0610             Styrmodul fordonstillval fel
 • P0611             Bränsleinsprutningsstyrmodul prestanda
 • P0612             Bränsleinsprutningsstyrmodul relästyrkrets
 • P0613             TCM-processor
 • P0614             ECM / TCM inkompatibla P0615 Startreläkrets
 • P0616             Startreläkrets låg
 • P0617             Startreläkrets hög
 • P0618             Alternativ bränslestyrningsmodul KAM-fel
 • P0619             Alternativ bränslestyrningsmodul RAM/ROM-fel P061A            Intern styrdonsfunktion, vridmoment
 • P061B            Intern styrdonsfunktion, vridmomentsberäkning
 • P061C            Intern styrdonsfunktion, motorvarvtal P061D              Intern styrdonsfunktion, motor luftmassa P061E            Intern styrdonsfunktion, bromssignal
 • P061F            Intern styrmodul, spjällstyrdon, styrdonsprestanda
 • P0620             Generator styrkrets
 • P0621             Generatorlampa styrkrets, fel
 • P0622             Generator fältanslutningskrets låg
 • P0623             Generator styrkrets för indikeringslampa
 • P0624             Bränsletanklock styrkrets för indikeringslampa
 • P0625             Generator fältanslutningskrets låg
 • P0626             Generator fältströmkrets hög P0627 Bränslepump styrkrets "A" / öppen
 • P0628             Bränslepump styrkrets "A" låg
 • P0629             Bränslepump styrkrets "A" hög P062A Bränslepump styrkrets "A" område/prestanda
 • P062B            Intern styrdonsfunktion, insprutningsreglering
 • P062C            Intern styrdonsfunktion, fordonshastighet prestanda
 • P062D            Bränsleinsprutare drivkrets prestanda (Bank 1)
 • P062E            Bränsleinsprutare drivkrets prestanda (Bank 2)
 • P062F            Intern kontroll modul EEPROM fel
 • P0630             VIN ej programmerad eller inkompatibel - ECM/PCM
 • P0631             VIN ej programmerad eller inkompatibel - TCM
 • P0632             Avståndsmätare ej programmerad - ECM/PCM P0633               Startspärr nyckel ej programmerad - ECM/PCM
 • P0634             PCM / ECM / TCM Intern temperatur "A" för hög 
 • P0635             Servostyrningsstyrkrets
 • P0636             Servostyrningsstyrkrets låg
 • P0637             Servostyrningsstyrkrets hög
 • P0638             Spjällstyrdon regleringsområde/prestanda (Bank 1)
 • P0639             Spjällstyrdon regleringsområde/prestanda (Bank 2)
 • P063A            Avkänningskrets generatorspänning
 • P063B            Avkänningskrets generatorspänning område/prestanda
 • P063C            Avkänningskrets generatorspänning låg
 • P063D            Avkänningskrets generatorspänning hög
 • P063E            Autokonfiguration spjällingång saknas
 • P063F            Autokonfiguration motorkylvätsketemperatursingång saknas P0640 Insugningsluftvärmare styrkrets
 • P0641             Givarreferensspänning krets "A" öppen
 • P0642             Givarreferensspänning krets "A" låg P0643 Givarreferensspänning krets "A" hög
 • P0644             Förardisplay seriell kommunikationskrets P0645 AC Kopplingsrelästyrkrets
 • P0646             AC Kopplingsrelästyrkrets låg
 • P0647             AC Kopplingsrelästyrkrets hög
 • P0648             Immobilizer-styrkrets för indikeringslampa
 • P0649             Farthållare styrkrets för indikeringslampa
 • P064A Bränslepump styrenhet P064B            PTO styrenhet
 • P064C            Glödstifts styrenhet
 • P064D            Intern styrenhet O2-givare processorprestanda (Bank 1)
 • P064E            Intern styrenhet O2-givare processorprestanda (Bank 2) P064F            Ej auktoriserad mjukvara/kalibrering detekterad
 • P0650             Felindikeringslampa (MIL), styrkretsfel
 • P0651             Givarreferensspänning krets "B" / öppen
 • P0652             Givarreferensspänning krets "B" låg
 • P0653             Givarreferensspänning krets "B" hög
 • P0654             Motorvarvtalsutgångskrets, fel
 • P0655             Lampa varm motor utgångskrets
 • P0656             Utgång bränslenivåkrets
 • P0657             Styrdon matningsspänningskrets "A" / öppen
 • P0658             Styrdon matningsspänningskrets "A" låg
 • P0659             Styrdon matningsspänningskrets "A" hög
 • P065A            Generatorsystem prestanda
 • P065B Generator styrkrets område/prestanda P065C Mekanisk prestanda, generator
 • P065D            Reduktantsystem styrkrets felindikeringslampa 
 • P065E            Insugsrör justeringsventil prestanda (Bank 1)
 • P065F             Insugsrör justeringsventil prestanda (Bank 2)
 • P0660             Insugsrör justeringsventil styrkrets / öppen (Bank 1)
 • P0661             Insugsrör justeringsventil styrkrets låg (Bank 1) P0662               Insugsrör justeringsventil styrkrets hög (Bank 1)
 • P0663             Insugsrör justeringsventil styrkrets / öppen (Bank 2)
 • P0664             Insugsrör justeringsventil styrkrets låg (Bank 2) P0665               Insugsrör justeringsventil styrkrets hög (Bank 2)
 • P0666             PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "A"
 • P0667             PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivare "A" område/prestanda P0668      PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "A" låg
 • P0669 PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "A" hög P066A Cylinder 1 glödstiftskrets låg
 • P066B            Cylinder 1 glödstiftskrets hög
 • P066C            Cylinder 2 glödstiftskrets låg
 • P066D            Cylinder 2 glödstiftskrets hög
 • P066E            Cylinder 3 glödstiftskrets låg
 • P066F             Cylinder 3 glödstiftskrets hög
 • P0670             Glödstiftsstyrenhet styrkrets / öppen
 • P0671             Cylinder 1 glödstiftskrets / öppen
 • P0672             Cylinder 2 glödstiftskrets / öppen
 • P0673             Cylinder 3 glödstiftskrets / öppen P0674 Cylinder 4 glödstiftskrets / öppen P0675            Cylinder 5 glödstiftskrets / öppen P0676 Cylinder 6 glödstiftskrets / öppen P0677            Cylinder 7 glödstiftskrets / öppen P0678 Cylinder 8 glödstiftskrets / öppen
 • P0679             Cylinder 9 glödstiftskrets / öppen P067A Cylinder 4 glödstiftskrets låg
 • P067B            Cylinder 4 glödstiftskrets hög
 • P067C            Cylinder 5 glödstiftskrets låg
 • P067D            Cylinder 5 glödstiftskrets hög
 • P067E            Cylinder 6 glödstiftskrets låg
 • P067F             Cylinder 6 glödstiftskrets hög
 • P0680             Cylinder 10 glödstiftskrets / öppen
 • P0681             Cylinder 11 glödstiftskrets / öppen
 • P0682             Cylinder 12 glödstiftskrets / öppen
 • P0683             Glödstiftstyrmodul till PCM-kommunikationskrets
 • P0684         Glödstiftstyrmodul till PCM-kommunikationskrets område/prestanda
 • P0685             ECM/PCM effektrelästyrkrets/öppen
 • P0686             ECM/PCM effektrelästyrkrets låg P0687 ECM/PCM effektrelästyrkrets hög P0688            ECM/PCM effektrelägivarkrets
 • P0689             ECM/PCM effektrelägivarkrets låg
 • P068A            ECM/PCM effektrelä strömlöst - för tidigt P068B     ECM/PCM effektrelä strömlöst - för sent P068C Cylinder 7 glödstiftskrets låg
 • P068D            Cylinder 7 glödstiftskrets hög
 • P068E            Cylinder 8 glödstiftskrets låg
 • P068F             Cylinder 8 glödstiftskrets hög
 • P0690             ECM/PCM effektrelägivarkrets hög
 • P0691             Fläkt 1 styrkrets låg P0692 Fläkt 1 styrkrets hög
 • P0693             Fläkt 2 styrkrets låg P0694 Fläkt 2 styrkrets hög
 • P0695             Fläkt 3 styrkrets låg
 • P0696             Fläkt 3 styrkrets hög
 • P0697             Givarreferensspänning krets "C" / öppen P0698 Givarreferensspänning krets "C" låg
 • P0699             Givarreferensspänning krets "C" hög
 • P069A            Cylinder 9 glödstiftskrets låg
 • P069B            Cylinder 9 glödstiftskrets hög
 • P069C            Cylinder 10 glödstiftskrets låg
 • P069D            Cylinder 10 glödstiftskrets hög
 • P069E            Styrenhet bränslepump, MIL begärd
 • P069F             Spjällstyrdon styrkrets för indikeringslampa
 • P06A0            Variabel AC-kompressor styrkrets P06A1 Variabel AC-kompressor styrkrets låg
 • P06A2            Variabel AC-kompressor styrkrets hög
 • P06A3            Givarreferensspänning D-krets/öppen
 • P06A4            Givare, referensspänning ''D'' Krets för låg
 • P06A5            Givare, referensspänning ''D'' Krets för hög
 • P06A6            Givare, referensspänning krets "A" område/prestanda
 • P06A7            Givare, referensspänning krets "B" område/prestanda
 • P06A8            Givare, referensspänning krets "C" område/prestanda
 • P06A9            Givare, referensspänning krets "D" område/prestanda
 • P06AA            PCM / ECM / TCM Intern temperatur "B" för hög
 • P06AB            PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "B"
 • P06AC            PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivare "B" område/prestanda P06AD     PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "B" låg
 • P06AE            PCM / ECM / TCM Intern temperaturgivarkrets "B" hög
 • P06AF            Vridmoment styrsystem - tvångsavstängning motor P06B0                 Givare strömförsörjningskrets "A" / öppen
 • P06B1            Givare strömförsörjningskrets "A" låg P06B2 Givare strömförsörjningskrets "A" hög P06B3            Givare strömförsörjningskrets "B" / öppen
 • P06B4            Givare strömförsörjningskrets "B" låg
 • P06B5            Givare strömförsörjningskrets "B" hög
 • P06B6            Intern styrenhet knackgivare processor 1, prestanda
 • P06B7            Intern styrenhet knackgivare processor 2, prestanda
 • P06B8            Intern styrenhet permanent RAM-minne (NVRAM), fel
 • P06B9            Cylinder 1 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06BA            Cylinder 2 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06BB            Cylinder 3 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06BC            Cylinder 4 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06BD            Cylinder 5 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06BE            Cylinder 6 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06BF            Cylinder 7 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06C0            Cylinder 8 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06C1            Cylinder 9 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06C2            Cylinder 10 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06C3            Cylinder 11 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06C4            Cylinder 12 glödstiftskrets område/prestanda
 • P06C5            Cylinder 1 glödstift felaktigt
 • P06C6            Cylinder 2 glödstift felaktigt
 • P06C7            Cylinder 3 glödstift felaktigt
 • P06C8            Cylinder 4 glödstift felaktigt
 • P06C9            Cylinder 5 glödstift felaktigt
 • P06CA            Cylinder 6 glödstift felaktigt
 • P06CB            Cylinder 7 glödstift felaktigt
 • P06CC            Cylinder 8 glödstift felaktigt
 • P06CD            Cylinder 9 glödstift felaktigt
 • P06CE            Cylinder 10 glödstift felaktigt
 • P06CF            Cylinder 11 glödstift felaktigt
 • P06D0            Cylinder 12 glödstift felaktigt
 • P06D1            Intern styrenhet tändspolstyrenhet, prestanda
 • P0700             Transmission, styrsystem (MIL-begäran)
 • P0701             Transmission, styrsystem, område/prestanda
 • P0702             Transmission, styrsystem, elektrisk
 • P0703             Bromskontakt krets "B"
 • P0704             Kopplingsströmställare ingångskrets
 • P0705             Transmission, områdesgivarkrets "A" (PRNDL ingång)
 • P0706             Transmission, områdesgivarkrets "A" område/prestanda P0707      Transmission, områdesgivarkrets "A" låg
 • P0708             Transmission, områdesgivarkrets "A" hög 
 • P0709             Transmission, områdesgivarkrets "A" intermittent
 • P070A            Transmission, oljenivågivarkrets
 • P070B            Transmission, oljenivågivarkrets område/prestanda
 • P070C            Transmission, oljenivågivarkrets låg
 • P070D            Transmission, oljenivågivarkrets hög
 • P070E            Transmission, oljenivågivarkrets intermittent/oregelbunden
 • P070F             Transmission, oljenivå för låg
 • P0710             Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A"
 • P0711             Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0712             Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" låg 
 • P0713             Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" hög 
 • P0714             Transmission, oljetemperaturgivarkrets "A" intermittent
 • P0715             Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" 
 • P0716             Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" område/prestanda P0717      Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" ingen signal
 • P0718             Turbin/ingående axel varvtalsgivarkrets "A" intermittent
 • P0719             Bromskontakt krets "B" låg
 • P071A            Transmission, driftomkopplarkrets "A" 
 • P071B            Transmission, driftomkopplarkrets "A"  P071C Transmission, driftomkopplarkrets "A" hög
 • P071D            Transmission, driftomkopplarkrets "B"  P071E Transmission, driftomkopplarkrets "B" låg
 • P071F            Transmission, driftomkopplarkrets "B" hög
 • P0720             Utgående axel varvtalsgivarkrets 
 • P0721             Varvtalsgivarkrets utgående axel, område/prestanda
 • P0722             Varvtalsgivarkrets utgående axel, ingen signal
 • P0723             Utgående axelns varvtalsgivare, intermittent
 • P0724             Bromskontakt krets "B" hög
 • P0725             Motorvarvtalsingångskrets 
 • P0726             Motorvarvtalsgivarkrets, område/prestanda
 • P0727             Motorvarvtalsingångskrets, ingen signal
 • P0728             Motorvarvtalsingångskrets, intermittent
 • P0729             Växel 6 felaktigt förhållande
 • P072A            Fastnat i neutralläge
 • P072B Fastnat i backläge P072C Fastnat i växel 1.
 • P072D            Fastnat i växel 2.
 • P072E            Fastnat i växel 3.
 • P072F            Fastnat i växel 4. P0730 Felaktigt utväxlingsförhållande
 • P0731             Växel 1, felaktigt förhållande P0732 Växel 2, felaktigt förhållande P0733            Växel 3, felaktigt förhållande P0734 Växel 4, felaktigt förhållande
 • P0735             Växel 5, felaktigt förhållande P0736 Backväxel felaktigt förhållande
 • P0737             TCM motorvarvtalsutgångskrets 
 • P0738             TCM motorvarvtalsutgångskrets, låg signal P0739 TCM motorvarvtalsutgångskrets, hög signal P073A            Fastnat i växel 5.
 • P073B            Fastnat i växel 6.
 • P073C Fastnat i växel 7. P073D Omöjligt att lägga i neutral
 • P073E            Kan ej lägga i backväxel P073F Kan inte lägga i växel 1
 • P0740             Momentomvandlare, frikopplingskrets, fel
 • P0741             Momentomvandlare, frikopplingskrets prestanda/fastnat i avaktiverat läge P0742          Momentomvandlare, frikopplingskrets, fast i aktiverat läge
 • P0743             Momentomvandlare, frikopplingskrets, elektrisk
 • P0744             Momentomvandlare, frikopplingskrets, intermittent
 • P0745             Tryckregulatormagnetventil B
 • P0746           Tryckregulatormagnetventil "A" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0747             Tryckregulatormagnetventil "A" fastnat i aktiverat läge
 • P0748             Tryckregulatormagnetventil "A" elektriskt
 • P0749             Tryckregulatormagnetventil B
 • P074A            Kan inte lägga i växel 2
 • P074B            Kan inte lägga i växel 3
 • P074C            Kan inte lägga i växel 4
 • P074D            Kan inte lägga i växel 5
 • P074E            Kan inte lägga i växel 6
 • P074F             Kan inte lägga i växel 7
 • P0750             Växlingssolenoid "A" 
 • P0751             Växlingssolenoid "A" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0752             Växlingssolenoid "A" fastnat i aktiverat läge
 • P0753             Växlingssolenoid "A" elektriskt
 • P0754             Växlingssolenoid "A" intermittent
 • P0755             Växlingssolenoid "B" 
 • P0756             Växlingssolenoid "B" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0757             Växlingssolenoid "B" fastnat i aktiverat läge
 • P0758             Växlingssolenoid "B" elektriskt
 • P0759             Växlingssolenoid "B" intermittent P075A Växlingssolenoid "G" 
 • P075B            Växlingssolenoid "G" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P075C            Växlingssolenoid "G" fastnat i aktiverat läge
 • P075D            Växlingssolenoid "G" elektriskt P075E Växlingssolenoid "G" intermittent P075F            Transmission, oljenivå för hög
 • P0760             Växlingssolenoid "C" 
 • P0761             Växlingssolenoid "C" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0762             Växlingssolenoid "C" fastnat i aktiverat läge P0763 Växlingssolenoid "C" elektriskt
 • P0764             Växlingssolenoid "C" intermittent
 • P0765             Växlingssolenoid "D" 
 • P0766             Växlingssolenoid "D" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0767             Växlingssolenoid "D" fastnat i aktiverat läge P0768 Växlingssolenoid "D" elektriskt
 • P0769             Växlingssolenoid "D" intermittent
 • P076A            Växlingssolenoid "H" 
 • P076B            Växlingssolenoid "H" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P076C            Växlingssolenoid "H" fastnat i aktiverat läge P076D Växlingssolenoid "H" elektriskt
 • P076E            Växlingssolenoid "H" intermittent
 • P076F             Växel 7 felaktigt förhållande
 • P0770             Växlingssolenoid "E" 
 • P0771             Växlingssolenoid "E" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0772             Växlingssolenoid "E" fastnat i aktiverat läge
 • P0773             Växlingssolenoid "E" elektriskt P0774 Växlingssolenoid "E" intermittent
 • P0775             Tryckregulatormagnetventil B
 • P0776           Tryckregulatormagnetventil "B" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0777             Tryckregulatormagnetventil "B" fastnat i aktiverat läge
 • P0778             Tryckregulatormagnetventil "B" elektriskt
 • P0779             Tryckregulatormagnetventil "B" intermittent
 • P077A            Utgående varvtal, givarkrets - riktningssignal saknas
 • P077B            Utgående varvtal, givarkrets - riktningsfel
 • P077C            Utgående varvtal, givarkrets låg
 • P077D            Utgående varvtal, givarkrets hög
 • P0780             Växelfel
 • P0781             Växling 1-2, fel
 • P0782             Växling 2-3, fel
 • P0783             Växling 3-4, fel
 • P0784             Växling 4-5, fel
 • P0785             Växlingsinställning magnetventil "A" 
 • P0786             Växlingsinställning magnetventil "A" område/prestanda
 • P0787             Växlingsinställning magnetventil "A" låg
 • P0788             Växlingsinställning magnetventil "A" hög
 • P0789             Växlingsinställning magnetventil "A" intermittent
 • P078A            Växlingsinställning magnetventil "B" 
 • P078B            Växlingsinställning magnetventil "B" område/prestanda
 • P078C            Växlingsinställning magnetventil "B" låg
 • P078D            Växlingsinställning magnetventil "B" hög
 • P078E            Växlingsinställning magnetventil "B" intermittent
 • P0790             Normal/prestanda strömställarkrets P0791 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" 
 • P0792             Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0793             Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" ingen signal
 • P0794             Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" intermittent
 • P0795             Tryckregulatormagnetventil B
 • P0796           Tryckregulatormagnetventil "C" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P0797             Tryckregulatormagnetventil "C" fastnat i aktiverat läge
 • P0798             Tryckregulatormagnetventil B
 • P0799             Tryckregulatormagnetventil "C" intermittent
 • P079A            Transmission friktionselement "A" slirning detekterad P079B      Transmission friktionselement "B" slirning detekterad
 • P079C            Transmission friktionselement "C" slirning detekterad
 • P079D            Transmission friktionselement "D" slirning detekterad
 • P079E            Transmission friktionselement "E" slirning detekterad
 • P079F            Transmission friktionselement "F" slirning detekterad
 • P07A0            Transmission friktionselement "G" slirning detekterad P07A1      Transmission friktionselement "H" slirning detekterad
 • P07A2      Transmission friktionselement "A" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P07A3            Transmission friktionselement "A" fastnat i aktiverat läge
 • P07A4      Transmission friktionselement "B" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P07A5            Transmission friktionselement "B" fastnat i aktiverat läge
 • P07A6            Transmission friktionselement "C" prestanda/fastnat i avaktiverat läge P07A7          Transmission friktionselement "C" fastnat i aktiverat läge
 • P07A8      Transmission friktionselement "D" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P07A9            Transmission friktionselement "D" fastnat i aktiverat läge
 • P07AA      Transmission friktionselement "E" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P07AB            Transmission friktionselement "E" fastnat i aktiverat läge
 • P07AC            Transmission friktionselement "F" prestanda/fastnat i avaktiverat läge P07AD         Transmission friktionselement "F" fastnat i aktiverat läge
 • P07AE            Transmission friktionselement "G" prestanda/fastnat i avaktiverat läge P07AF         Transmission friktionselement "G" fastnat i aktiverat läge
 • P07B0      Transmission friktionselement "H" prestanda/fastnat i avaktiverat läge
 • P07B1            Transmission friktionselement "H" fastnat i aktiverat läge P07B2             Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" /öppen
 • P07B3            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" låg
 • P07B4            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" hög
 • P07B5          Transmission parkeringlägesgivare/kontakt krets "A" prestanda/låg
 • P07B6            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "A" prestanda hög
 • P07B7            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "A" intermittent/oregelbunden P07B8                 Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" /öppen
 • P07B9            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" låg
 • P07BA            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" hög P07BB Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" prestanda/låg
 • P07BC            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" prestanda hög
 • P07BD                               Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" intermittent/oregelbunden
 • P07BE            Transmission parkeringlägesgivare/kontakt "B" /öppen
 • P07BF            Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "A" låg  
 • P07C0            Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "A" hög P07C1 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "B" låg P07C2            Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "B" hög P07C3 Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "C" låg
 • P07C4            Ingående axel/turbin varvtalsgivarkrets "C" hög
 • P07C5            Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" 
 • P07C6            Mellanaxel varvtalsgivarkrets "A" hög
 • P07C7            Mellanaxel varvtalsgivarkrets "B" låg P07C8 Mellanaxel varvtalsgivarkrets "B" hög
 • P07C9            Mellanaxel varvtalsgivarkrets "C" låg
 • P07CA            Mellanaxel varvtalsgivarkrets "C" hög
 • P0800             Transferbehållarstyrsystem (MIL begäran) P0801            Backspärr reglerkrets
 • P0802             Transmissionsstyrsystem MIL begäran krets / öppen
 • P0803             Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets
 • P0804             Uppväxling / 'skip' indikeringslampa styrkrets
 • P0805             Kopplingslägesgivare 
 • P0806             Kopplingslägesgivare, område/prestanda problem
 • P0807             Kopplingslägesgivare, låg insignal
 • P0808             Kopplingslägesgivare, hög insignal
 • P0809             Kopplingslägesgivare, intermittent
 • P080A            Kopplingsläge ej inlärt
 • P080B            Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets område/prestanda P080C      Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets låg
 • P080D            Uppväxling / 'skip' växlingssolenoid styrkrets hög
 • P0810 Kopplingsläge, reglerfel P0811            Koppling "A" slirning för hög P0812 Backväxel ingångskrets
 • P0813             Backväxel utgångskrets
 • P0814             Transmission områdesdisplaykrets
 • P0815             Uppväxlingsströmställarkrets
 • P0816             Nedväxlingsströmställarkrets
 • P0817             Startspärrkrets / öppen
 • P0818             Drivlina frånskiljare ingångskrets
 • P0819             Upp- och nerväxling till transmissionsområdekorrelering P081A Startspärrkrets / öppen
 • P081B Startspärrkrets hög P081C Ingående krets parkering P081D Ingångskrets neutral
 • P081E            Koppling "B" slirning för hög P0820 Växelspak X-Y lägessensorkrets
 • P0821             Växelspak X lägessensorkrets
 • P0822             Växelspak Y lägessensorkrets
 • P0823             Växelspak X lägessensorkrets intermittent
 • P0824             Växelspak Y lägessensorkrets intermittent
 • P0825             Växelspak tryck/drag-omkopplarkrets (växelförvarning)
 • P0826             Upp- och nedväxling omkopplarkrets P0827          Upp- och nedväxling omkopplarkrets låg
 • P0828             Upp- och nedväxling omkopplarkrets hög
 • P0829             5-6-skift
 • P082A            Växelspak X lägesgivarkrets område/prestanda
 • P082B            Växelspak X lägesgivarkrets låg
 • P082C            Växelspak X lägesgivarkrets hög
 • P082D            Växelspak Y lägesgivarkrets område/prestanda
 • P082E            Växelspak Y lägesgivarkrets låg P082F Växelspak Y lägesgivarkrets hög P0830 Kopplingspedalskontakt krets "A" 
 • P0831             Kopplingspedalskontakt krets "A" låg
 • P0832             Kopplingspedalskontakt krets "A" hög P0833 Kopplingspedalskontakt krets "B" 
 • P0834             Kopplingspedalskontakt krets "B" låg P0835 Kopplingspedalskontakt krets "B" 
 • P0836             Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets
 • P0837             Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets område/prestanda
 • P0838             Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets låg
 • P0839             Fyrhjulsdrift (4WD) omkopplarkrets hög P083A    Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "G"
 • P083B            Transmission, oljenivågivarkrets område/prestanda P083C      Transmission, oljetrycksgivare/kontakt "G" låg
 • P083D            Transmission, oljetrycksgivare/kontakt "G" hög
 • P083E            Transmission, oljetrycksgivare/kontakt "G" intermittent
 • P083F             Kopplingspedalskontakt "A" / "B" korrelation
 • P0840             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" 
 • P0841          Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" område/prestanda
 • P0842             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" låg
 • P0843             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" hög
 • P0844             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "A" intermittent P0845           Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" 
 • P0846          Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" område/prestanda
 • P0847             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" låg
 • P0848             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" hög
 • P0849             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "B" intermittent P084A           Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" 
 • P084B         Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" område/prestanda
 • P084C            Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" låg
 • P084D            Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" hög
 • P084E            Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "H" intermittent
 • P084F             Parkering/neutrallägeskontakt utgångskrets
 • P0850             Parkering/Neutrallägeskontakt ingångskrets P0851 Neutrallägeskontakt, låg insignal
 • P0852             Neutrallägeskontakt, hög insignal
 • P0853             Krets, förarsidans strömställare P0854              Krets, förarsidans strömställare, låg insignal
 • P0855             Krets, förarsidans strömställare, hög insignal P0856 Antispinnreglering insignal, fel
 • P0857             Antispinnreglering insignal, område/prestanda problem
 • P0858             Antispinnreglering, låg insignal
 • P0859             Antispinnreglering, hög insignal
 • P085A            Växlingsstyrenhet "B" kommunikationskrets P085B Växlingsstyrenhet "B" kommunikationskrets låg
 • P085C            Växlingsstyrenhet "B" kommunikationskrets hög
 • P085D            Växlingsstyrenhet "A" prestanda
 • P085E            Växlingsstyrenhet "B" prestanda
 • P0860             Växlingsstyrenhet "A" kommunikationskrets P0861 Växlingsstyrenhet "A" kommunikationskrets låg
 • P0862             Växlingsstyrenhet "A" kommunikationskrets hög P0863                 TCM kommunikationskrets
 • P0864             TCM kommunikationskrets område/prestanda P0865      TCM kommunikationskrets låg
 • P0866             TCM kommunikationskrets hög
 • P0867 Transmissionvätsketryck P0868 Transmissionvätsketryck lågt
 • P0869             Transmissionvätsketryck högt
 • P0870             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C"
 • P0871          Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" område/prestanda
 • P0872             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" låg
 • P0873             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" hög
 • P0874             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "C" intermittent
 • P0875             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D"
 • P0876          Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" område/prestanda
 • P0877             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" låg
 • P0878             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" hög
 • P0879 Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "D" intermittent P0880 TCM inkommande matning signal
 • P0881             TCM inkommande matning signalområde/prestanda
 • P0882             TCM inkommande matning signal låg
 • P0883             TCM inkommande matning signal hög
 • P0884             TCM inkommande matning signal intermittent
 • P0885             TCM spänningsrelä, reglerkrets öppen
 • P0886             TCM spänningsrelä, reglerkrets låg
 • P0887             TCM spänningsrelä, reglerkrets hög
 • P0888             TCM matningsreläsensorkrets
 • P0889             TCM matningsreläsensorkrets område/prestanda
 • P088A            Transmission, slitet oljefilter
 • P088B            Transmission, mycket slitet oljefilter
 • P0890             TCM matningsreläsensorkrets låg
 • P0891             TCM matningsreläsensorkrets hög
 • P0892             TCM matningsrelä sensorkrets intermittent
 • P0893             Flera växlar ilagda
 • P0894 Transmissionskomponent slirar P0895            Växlingstid för kort
 • P0896             Växlingstid för lång
 • P0897             Transmissionsolja nedbruten
 • P0898             Transmissionsstyrning MIL-begäran krets låg
 • P0899             Transmissionsstyrning MIL-begäran krets hög
 • P0900             Kopplingscylinder, öppen krets
 • P0901             Kopplingscylinder, krets område/prestanda problem
 • P0902             Kopplingscylinder, krets låg
 • P0903             Kopplingscylinder, krets hög
 • P0904             Krets, reglering av växelspaksläge i sidled
 • P0905             Väljarläge, krets område/prestanda
 • P0906             Väljarläge krets, låg
 • P0907             Väljarläge krets, hög
 • P0908             Väljarläge krets, intermittent fel
 • P0909             Fel vid reglering av växelspaksläge i sidled
 • P0910             Väljarläge manöverdon kretsbrott (rörelse vänster/höger)
 • P0911             Väljarläge manöverdon, krets område/prestanda problem
 • P0912             Väljarläge manöverdon, krets låg
 • P0913             Väljarläge manöverdon, krets hög
 • P0914             Växellägesgivarkrets, fel
 • P0915             Växellägesgivarkrets, område/prestanda problem
 • P0916             Växellägesgivarkrets, låg
 • P0917             Växellägesgivarkrets, hög
 • P0918             Växellägesgivarkrets, intermittent fel
 • P0919             Växellägesgivare fel i reglering
 • P0920             Manöverventil för framåtväxling kretsbrott (rörelse framåt, udda växlar, 1,3,5) P0921      Manöverventil för framåtväxling, område/prestanda problem
 • P0922             Manöverventil för framåtväxling, krets låg
 • P0923             Manöverventil för framåtväxling, krets hög
 • P0924      Manöverventil för bakåtväxling kretsbrott (rörelse bakåt, jämna växlar, 2,4,6)
 • P0925             Manöverventil för bakåtväxling, område/prestanda problem P0926               Manöverventil för bakåtväxling, krets låg
 • P0927             Manöverventil för bakåtväxling, krets hög
 • P0928             Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" / öppen
 • P0929             Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" område/prestanda  P092A     Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" / öppen
 • P092B            Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" område/prestanda 
 • P092C            Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" låg
 • P092D            Växelspärrsolenoid/ställdon krets "B" hög P0930 Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" hög
 • P0931             Växelspärrsolenoid/ställdon krets "A" hög
 • P0932             Hydraulisk tryckgivarkrets
 • P0933             Hydraulisk tryckgivarkrets, område/prestanda problem
 • P0934             Hydraultryck givarkrets låg 
 • P0935             Hydraultryck givarkrets hög 
 • P0936             Hydraulisk tryckgivarkrets, intermittent fel
 • P0937             Hydrauloljetemperaturgivarkrets, fel
 • P0938             Hydrauloljetemperaturgivare, områdes/prestanda problem
 • P0939             Hydrauloljetemperaturgivarkrets låg 
 • P0940             Hydrauloljetemperaturgivarkrets hög 
 • P0941             Hydrauloljetemperaturgivarkrets, intermittent fel P0942            Hydraultryckenhet
 • P0943             Hydraultryckenhet, för kort driftperiod P0944 Hydraultryckenhet, tryckförlust
 • P0945             Hydraulpumprelä, öppen krets
 • P0946             Hydraulpumprelä, område/prestanda problem
 • P0947             Hydraulpumprelä, krets låg
 • P0948             Hydraulpumprelä, krets hög
 • P0949             Automatväxling manuell adaptiv inlärning ej utförd
 • P0950             Automatväxling manuell styrkrets [Upp / Ned / Auto / osv]
 • P0951             Automatväxling manuell styrkrets område/prestanda 
 • P0952             Automatväxling manuell styrkrets låg
 • P0953             Automatväxling manuell styrkrets hög
 • P0954             Automatväxling manuell styrkrets intermittent
 • P0955             Automatväxling krets för manuellt läge [Perf / Vinter / Sport / osv] P0956               Automatväxling krets för manuellt läge område/prestanda 
 • P0957             Automatväxling krets för manuellt läge låg
 • P0958             Automatväxling krets för manuellt läge hög P0959       Automatväxling krets för manuellt läge intermittent
 • P0960             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" / öppen
 • P0961             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" område/prestanda
 • P0962             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" låg P0963 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "A" hög
 • P0964             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" / öppen
 • P0965             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" område/prestanda
 • P0966             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" låg P0967 Tryckregulatormagnetventil styrkrets "B" hög
 • P0968             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" / öppen
 • P0969             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" område/prestanda P0970      Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" låg
 • P0971             Tryckregulatormagnetventil styrkrets "C" hög
 • P0972             Växlingssolenoid styrkrets "A" område/prestanda
 • P0973             Växlingssolenoid styrkrets "A" låg
 • P0974             Växlingssolenoid styrkrets "A" hög
 • P0975             Växlingssolenoid styrkrets "B" område/prestanda
 • P0976             Växlingssolenoid styrkrets "B" låg
 • P0977             Växlingssolenoid styrkrets "B" hög
 • P0978             Växlingssolenoid styrkrets "C" område/prestanda
 • P0979             Växlingssolenoid styrkrets "B" låg
 • P0980             Växlingssolenoid styrkrets "C" hög
 • P0981             Växlingssolenoid styrkrets "D" område/prestanda
 • P0982             Växlingssolenoid styrkrets "D" låg
 • P0983             Växlingssolenoid styrkrets "D" hög
 • P0984             Växlingssolenoid styrkrets "E" område/prestanda
 • P0985             Växlingssolenoid styrkrets "E" låg
 • P0986             Växlingssolenoid styrkrets "E" hög
 • P0987             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" 
 • P0988          Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" område/prestanda
 • P0989             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" låg
 • P0990             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" hög
 • P0991             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "E" intermittent
 • P0992             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" 
 • P0993          Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" område/prestanda
 • P0994             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" låg
 • P0995             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" hög
 • P0996             Transmission, oljetrycksgivare/kontakt, krets "F" intermittent
 • P0997             Växlingssolenoid styrkrets "F" område/prestanda
 • P0998             Växlingssolenoid styrkrets "F" låg
 • P0999             Växlingssolenoid styrkrets "F" hög
 • P099A            Växlingssolenoid styrkrets "G" område/prestanda
 • P099B            Växlingssolenoid styrkrets "G" låg
 • P099C            Växlingssolenoid styrkrets "G" hög
 • P099D            Växlingssolenoid styrkrets "H" område/prestanda
 • P099E            Växlingssolenoid styrkrets "H" låg
 • P099F            Växlingssolenoid styrkrets "H" hög
 • P0A00            Motorelektronik kylmediumtemperatur sensorkrets
 • P0A01       Motorelektronik kylmediumtemperatur sensorkrets område/prestanda
 • P0A02            Motorelektronik kylmediumtemperatur sensorkrets låg
 • P0A03            Motorelektronik kylmediumtemperatur sensorkrets hög
 • P0A04            Motorelektronik kylmedelstemperatur sensorkrets intermittent
 • P0A05            Motorelektronik kylvätskepump styrkrets "A" / öppen
 • P0A06            Motorelektronik kylvätskepump styrkrets "A" låg
 • P0A07            Motorelektronik kylvätskepump styrkrets "A" hög P0A08        DC/DC-omformare status krets / öppen
 • P0A09            DC/DC-omformare status krets låg
 • P0A0A Högspänningssystem; synkroniseringskrets hög P0A0B Högspänningssystem spärrkrets prestanda P0A0C Högspänningssystem spärrkrets låg
 • P0A0D            Högspänningssystem; synkroniseringskrets hög
 • P0A0E            Högspänningssystem spärrkrets intermittent
 • P0A0F            Motor automatstart misslyckades   
 • P0A10            DC/DC-omformare status krets hög P0A11         DC/DC-omriktare frigivning krets / öppen
 • P0A12            DC/DC-omriktare frigivning krets låg
 • P0A13            DC/DC-omriktare frigivning krets hög
 • P0A14            Motorfäste styrkrets "A" / öppen
 • P0A15            Motorfäste styrkrets "A" låg P0A16 Motorfäste styrkrets "A" hög P0A17 Motormomentsensorkrets
 • P0A18            Motormomentssensorkrets område/prestanda P0A19 Motormomentsensorkrets låg
 • P0A1A            Generator styrenhet
 • P0A1B            Styrenhet drivmotor "A"
 • P0A1C            Styrenhet drivmotor "B"
 • P0A1D            Styrenhet hybrid powertrain P0A1E Generator styrenhet
 • P0A1F            Batteristyrmodul
 • P0A20            Motormomentsensorkrets hög
 • P0A21            Motormomentsensorkrets intermittent
 • P0A22            Generator vridmoment sensorkrets
 • P0A23            Generator vridmoment sensorkrets område/prestanda
 • P0A24            Generator vridmoment sensorkrets låg
 • P0A25            Generator vridmoment sensorkrets hög
 • P0A26            Generator vridmoment sensorkrets intermittent P0A27 Hybrid batteriström FRÅN-krets
 • P0A28            Hybrid batteriström FRÅN-krets låg
 • P0A29            Hybrid batteriström FRÅN-krets hög
 • P0A2A            Drivmotor "A" temperaturgivarkrets 
 • P0A2B            Drivmotor "A" temperaturgivarkrets område/prestanda
 • P0A2C            Drivmotor "A" temperaturgivarkrets låg
 • P0A2D            Drivmotor "A" temperaturgivarkrets hög
 • P0A2E            Drivmotor "A" temperaturgivarkrets intermittent P0A2F Drivmotor "A" överhettad
 • P0A30            Drivmotor "B" temperaturgivarkrets
 • P0A31            Drivmotor "B" temperaturgivarkrets område/prestanda
 • P0A32            Drivmotor "B" temperaturgivarkrets låg
 • P0A33            Drivmotor "B" temperaturgivarkrets hög
 • P0A34            Drivmotor "B" temperaturgivarkrets intermittent P0A35 Drivmotor "B" överhettad
 • P0A36            Generator temperaturgivarkrets
 • P0A37            Generator temperaturgivarkrets, område/prestanda 
 • P0A38            Generator temperaturgivarkrets låg
 • P0A39            Generator temperaturgivarkrets hög
 • P0A3A            Generator temperaturgivarkrets
 • P0A3B            Generator, överhettad
 • P0A3C            Drivmotor "A" inverterare överhettad
 • P0A3D            Drivmotor "B" inverterare överhettad
 • P0A3E            Generator inverterare överhettad P0A3F Drivmotor "A" positionsgivarkrets
 • P0A40            Drivmotor "A" positionsgivarkrets område/prestanda
 • P0A41            Drivmotor "A" positionsgivarkrets låg
 • P0A42            Drivmotor "A" positionsgivarkrets hög P0A43 Drivmotor "A" positionsgivarkrets intermittent
 • P0A44            Drivmotor "A" positionsgivarkrets; övervarvning.
 • P0A45            Drivmotor "B" positionsgivarkrets 
 • P0A46            Drivmotor "B" positionsgivarkrets område/prestanda
 • P0A47            Drivmotor "B" positionsgivarkrets låg
 • P0A48            Drivmotor "B" positionsgivarkrets hög P0A49 Drivmotor "B" positionsgivarkrets intermittent  P0A4A               Drivmotor "B" positionsgivarkrets övervarv
 • P0A4B            Generator positionsgivarkrets
 • P0A4C            Generator positionsgivarkrets område/prestanda
 • P0A4D            Generator positionsgivarkrets låg P0A4E Generator positionsgivarkrets hög
 • P0A4F            Generator positionsgivarkrets
 • P0A50            Generator positionsgivarkrets övervarv
 • P0A51            Drivmotor "A" strömgivarkrets
 • P0A52            Drivmotor "A" strömgivarkrets område/prestanda
 • P0A53            Drivmotor "A" strömgivarkrets låg 
 • P0A54            Drivmotor "A" strömgivarkrets hög
 • P0A55            Drivmotor "B" strömgivarkrets
 • P0A56            Drivmotor "B" strömgivarkrets område/prestanda P0A57      Drivmotor "B" strömgivarkrets låg
 • P0A58            Drivmotor "B" strömgivarkrets hög
 • P0A59            Generator strömgivarkrets 
 • P0A5A            Generator strömgivarkrets område/prestanda
 • P0A5B            Generator strömgivarkrets låg
 • P0A5C            Generator strömgivarkrets 
 • P0A5D            Drivmotor "A" fas U ström P0A5E Drivmotor "A" fas U ström låg 
 • P0A5F            Drivmotor "A" fas U ström hög P0A60 Drivmotor "A" fas V ström
 • P0A61            Drivmotor "A" fas V ström låg  P0A62 Drivmotor "A" fas V ström hög P0A63      Drivmotor "A" fas W ström P0A64 Drivmotor "A" fas W ström låg P0A65       Drivmotor "A" fas W ström hög
 • P0A66            Drivmotor "B" fas U ström P0A67 Drivmotor "B" fas U ström låg
 • P0A68            Drivmotor "B" fas U ström hög P0A69 Drivmotor "B" fas V ström
 • P0A6A            Drivmotor "B" fas V ström låg
 • P0A6B Drivmotor "B" fas V ström hög P0A6C Drivmotor "B" fas W ström P0A6D Drivmotor "B" fas W ström låg
 • P0A6E            Drivmotor "B" fas W ström hög P0A6F Generator fas U ström 
 • P0A70            Generator fas U ström låg
 • P0A71            Generator fas U ström hög P0A72 Generatorfas V ström
 • P0A73 Generator fas V ström låg P0A74 Generator fas V ström hög P0A75 Generatorfas W ström
 • P0A76            Generator fas W ström låg
 • P0A77            Generator fas W ström hög
 • P0A78            Prestanda, inverterare drivmotor "A"
 • P0A79            Prestanda, inverterare drivmotor "B"
 • P0A7A            Prestanda, inverterare generator
 • P0A7B            Batteriström styrenhet, MIL begärd P0A7C Motorelektronik överhettad
 • P0A7D            Hybrid batteripaket laddning låg
 • P0A7E Hybrid batteripaket överhettat P0A7F Hybrid batteripack försämrad
 • P0A80            Byt ut hybrid batteripack
 • P0A81            Hybrid batteripaket kylfläkt 1 styrkrets / öppen
 • P0A82            Hybrid batteripaket kylfläkt 1 prestanda/fastnat i avaktiverat läge P0A83          Hybrid batteripaket kylfläkt 1 fastnat i aktiverat läge
 • P0A84            Hybrid batteripack kylfläkt 1 kontrollkrets låg
 • P0A85            Hybrid batteripack kylfläkt 1 kontrollkrets hög
 • P0A86            14 Volt spänningsmodul strömgivarkrets
 • P0A87            14 Volt spänningsmodul strömgivarkrets område/prestanda
 • P0A88            14 Volt spänningsmodul strömgivarkrets låg
 • P0A89            14 Volt spänningsmodul strömgivarkrets hög
 • P0A8A            14 Volt spänningsmodul strömgivarkrets intermittent
 • P0A8B            14 Volt spänningsmodul systemspänning
 • P0A8C            14 Volt spänningsmodul systemspänning ej stabil
 • P0A8D            14 Volt spänningsmodul, låg spänning
 • P0A8E            14 Volt spänningsmodul systemspänning hög
 • P0A8F            14 Volt spänningsmodul systemspänning prestanda
 • P0A90            Drivmotor "A", prestanda
 • P0A91            Drivmotor "B", prestanda
 • P0A92            Hybridgenerator, prestanda
 • P0A93            Inverterare "A" kylsystem prestanda
 • P0A94            DC/DC omvandlare, funktion
 • P0A95             Högspänningssäkring
 • P0A96            Hybrid batteripaket kylfläkt 2 styrkrets/ öppen
 • P0A97            Hybrid batteripaket kylfläkt 2 prestanda/fastnat i avaktiverat läge P0A98          Hybrid batteripaket kylfläkt 2 fastnat i aktiverat läge
 • P0A99            Hybrid batteripack kylfläkt 2 kontrollkrets låg
 • P0A9A            Hybrid batteripack kylfläkt 2 kontrollkrets hög
 • P0A9B            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "A"
 • P0A9C            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0A9D            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "A" låg
 • P0A9E            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "A" hög
 • P0A9F            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "A" intermittent/oregelbunden
 • P0AA0            Hybridbatteri pluskontaktkrets
 • P0AA1            Hybridbatteri pluskontaktkrets fastnat i stängt läge P0AA2               Hybridbatteri pluskontaktkrets fastnat i öppet läge
 • P0AA3            Hybridbatteri minuskontaktkrets 
 • P0AA4            Hybridbatteri minuskontaktkrets fastnat i stängt läge
 • P0AA5            Hybridbatteri minuskontaktkrets fastnat i öppet läge
 • P0AA6            Hybridbatteri spänningssystem isolationsfel
 • P0AA7            Hybridbatteri spänningsisolationsgivarkrets
 • P0AA8            Hybridbatteri spänningsisolationsgivarkrets område/prestanda
 • P0AA9            Hybridbatteri spänningsisolationsgivarkrets låg
 • P0AAA            Hybridbatteri spänningsisolationsgivarkrets hög
 • P0AAB      Hybridbatteri spänningsisolationsgivarkrets intermittent/oregelbunden
 • P0AAC           Hybrid batteripack lufttemperaturgivarkrets "A"
 • P0AAD           Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0AAE            Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "A" låg
 • P0AAF            Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "A" hög
 • P0AB0 Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "A" intermittent/oregelbunden
 • P0AB1            Hybrid batteripack lufttemperaturgivarkrets "A"
 • P0AB2            Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "B" område/prestanda
 • P0AB3            Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "B" låg
 • P0AB4            Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "B" hög
 • P0AB5 Hybridbatteripack lufttemperaturgivarkrets "B" intermittent/oregelbunden
 • P0AB6            Motorfäste styrkrets "B" / öppen
 • P0AB7            Motorfäste styrkrets "B" låg P0AB8 Motorfäste styrkrets "B" hög
 • P0AB9            Hybridsystem prestanda
 • P0ABA            Hybridbatteripack spänningsgivarkrets "A"
 • P0ABB           Hybridbatteripack spänningsgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0ABC           Hybridbatteripack spänningsgivarkrets "A" låg
 • P0ABD           Hybridbatteripack, spänningssensorkrets "A" hög
 • P0ABE           Hybridbatteripack spänningsgivarkrets "A" intermittent/oregelbunden P0ABF                Hybridbatteripack strömgivarkrets "A"
 • P0AC0            Hybridbatteripack strömgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0AC1            Hybridbatteripack strömgivarkrets "A" låg
 • P0AC2            Hybridbatteripack strömgivarkrets "A" hög
 • P0AC3            Hybridbatteripack strömgivarkrets "A" intermittent/oregelbunden P0AC4                Batteriström styrenhet, MIL begärd
 • P0AC5            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "B"
 • P0AC6            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "B" område/prestanda
 • P0AC7            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "B" låg
 • P0AC8            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "B" hög
 • P0AC9            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "B" intermittent/oregelbunden
 • P0ACA           Hybridbatteri temperaturgivarkrets "C" 
 • P0ACB           Hybridbatteri temperaturgivarkrets "C" område/prestanda
 • P0ACC           Hybridbatteri temperaturgivarkrets "C" låg
 • P0ACD           Hybridbatteri temperaturgivarkrets "C" hög
 • P0ACE           Hybridbatteri temperaturgivarkrets "C" intermittent/oregelbunden P0ACF                Hybrid batteripaket kylfläkt 3 styrkrets/ öppen
 • P0AD0            Hybrid batteripaket kylfläkt 3 prestanda/fastnat i avaktiverat läge P0AD1         Hybrid batteripaket kylfläkt 3 fastnat i aktiverat läge
 • P0AD2            Hybrid batteripack kylfläkt 3 kontrollkrets låg
 • P0AD3            Hybrid batteripack kylfläkt 3 kontrollkrets hög P0AD4        Hybrid batteripaket luftflödessystem, för lågt luftflöde
 • P0AD5            Hybrid batteripaket luftflödesventil "A" styrkrets/öppen
 • P0AD6    Hybrid batteripaket luftflödesventil "A" styrkrets område/prestanda GM
 • P0AD7            Hybrid batteripaket luftflödesventil "A" styrkrets låg
 • P0AD8            Hybrid batteripaket luftflödesventil "A" styrkrets hög
 • P0AD9            Hybridbatteri pluskontakt, styrkrets/öppen
 • P0ADA           Hybridbatteri pluskontakt, styrkrets område/prestanda
 • P0ADB           Hybridbatteri pluskontakt, styrkrets låg
 • P0ADC           Hybridbatteri pluskontakt, styrkrets hög
 • P0ADD           Hybridbatteri minuskontakt, styrkrets/öppen
 • P0ADE           Hybridbatteri pluskontakt, styrkrets område/prestanda
 • P0ADF            Hybridbatteri minuskontakt, styrkrets låg
 • P0AE0            Hybridbatteri minuskontakt, styrkrets hög
 • P0AE1            Hybridbatteri förladdningskontaktkrets 
 • P0AE2            Hybridbatteri förladdningskontaktkrets, fastnat i stängt läge
 • P0AE3            Hybridbatteri förladdningskontaktkrets, fastnat i öppet läge
 • P0AE4            Hybridbatteri förladdning, kontaktstyrkrets
 • P0AE5            Hybridbatteri förladdning, kontaktstyrkrets område/prestanda
 • P0AE6            Hybridbatteri förladdning, kontaktstyrkrets låg
 • P0AE7            Hybridbatteri förladdning, kontaktstyrkrets hög P0AE8   Hybridbatteri temperaturgivarkrets "D"
 • P0AE9            Batteritemperaturgivarkrets område/prestanda
 • P0AEA            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "D" låg
 • P0AEB            Hybridbatteri temperaturgivarkrets "D" hög
 • P0AEC           Hybridbatteri temperaturgivarkrets "D" intermittent/oregelbunden P0AED                Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "A" 
 • P0AEE           Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "A" område/prestanda
 • P0AEF            Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "A" låg
 • P0AF0            Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "A" hög
 • P0AF1 Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "A" intermittent/oregelbunden
 • P0AF2            Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "B" 
 • P0AF3            Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "B" område/prestanda P0AF4      Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "B" låg
 • P0AF5            Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "B" hög
 • P0AF6            Drivmotor inverterare temperaturgivarkrets "B" intermittent/oregelbunden P0AF7                 14 Volt spänningsmodul innertemperatur för hög
 • P0AF8            Hybridbatteri systemspänning
 • P0AF9            Hybridbatteri systemspänning ej stabilt P0AFA Hybridbatteri systemspänning låg
 • P0AFB            Hybridbatteri systemspänning hög
 • P0AFC            Hybridbatteripaket givarmodul
 • P0AFD            Hybridbatteripaket temperatur för låg
 • P0AFE            Hybridbatteri systemspänning för låg för upptransformering P0AFF     Systemspänning för låg för nedtransformering
 • P0B00            Extra transmissionsoljepumpmotor, fas U ström P0B01                Extra transmissionsoljepumpmotor, fas U ström låg P0B02            Extra transmissionsoljepumpmotor, fas U ström hög
 • P0B03         Extra transmissionsoljepumpmotor, fas V ström 
 • P0B04            Extra transmissionsoljepumpmotor, fas V ström låg
 • P0B05            Extra transmissionsoljepumpmotor, fas V ström hög P0B06               Extra transmissionsoljepumpmotor, fas W ström
 • P0B07            Extra transmissionsoljepumpmotor, fas W ström låg
 • P0B08            Extra transmissionsoljepumpmotor, fas W ström hög
 • P0B09       Extra transmissionsoljepumpmotor, matningsspänning ström / öppen
 • P0B0A            Extra transmissionsoljepumpmotor, matningsspänning ström låg
 • P0B0B            Extra transmissionsoljepumpmotor, matningsspänning ström hög
 • P0B0C            Extra transmissionsoljepump, hydraulläckage
 • P0B0D            Extra transmissionsoljepumpmotor, styrenhet 
Copyright © 2023 Prylstaden, Alla rättigheter reserverad