Regler för övervakningskameror. Vad är det som gäller?

Vad säger lagen om kameraövervakning.  

Vad är det egentligen som gäller för övervakningskameror? Det är en vanlig fråga och svaret är både enkelt och svårt. Kort svarat så är det Kameraövervakningslagen (2013:460) som anger vad det är som gäller för övervakningskameror. Lagen behandlar allt som har med kameraövervakning att göra, både när det kommer till privatpersoner och företag.

Jag vill använda en övervakningskamera hemma i min bostad

Om du uppfyller vissa krav så kan du, i form av privatperson, utan problem använda en övervakningskamera i ditt hem. Du regleras med andra ord inte av Kameraövervakningslagen utan omfattas av det så kallade privatundantaget. De tre kraven som du måste uppfylla är att:
•Kameran inte är riktad mot en plats som allmänheten har tillgång till.
•Du övervakar som privatperson och inte i egenskap av ett företag.
•Platsen och avsikten är av privat natur.

Det sistnämnda innebär att du inte får filma för att senare sprida innehållet på nätet.

Jag vill övervaka mitt bil/båt/förråd och så vidare.

Även dessa platser får du övervaka med kameraövervakning under förutsättningen att du uppfyller de tre kraven som ställs för privatundantaget. Dessutom så får inte byggnaden där kameraövervakningen utförs användas i någon näringsverksamhet. Om du vill använda kameraövervakning i ett fordon eller en båt så får du endast filma så att insidan syns.

Jag vill ha kameraövervakning i min lagerlokal

Om kameraövervakningen ska ske i en byggnad som används i en näringsverksamhet så måste du uppfylla vissa krav. Används kameran eller kamerorna för att övervaka ett område där allmänheten inte har tillträde utan endast anställda personer så behöver du inte ansöka om något tillstånd. Du får dock inte sätta upp en kamera vart som helst, även om du inte filmar allmänheten. Det måste finnas ett tydligt syfte med övervakningen, exempelvis att förebygga brott eller olyckor. Du måste visa att detta syfte är viktigare än en persons intresse av att vara övervakad. Med andra ord behöver du starka skäl ifall du vill övervaka ett område där personalen befinner sig. Själva övervakningen måste vara i proportion till syftet. Här spelar det även roll ifall du spelar in och sparar det som övervakas eller om det handlar om realtidsövervakning.

Ska du övervaka i en lagerlokal eller liknande måste du även informera personal och folk som befinner sig där att övervakning sker. Det ska vara tydligt markerat med skyltar eller märken. Det ska finnas ett dokumenterat skäl och syfte till övervakningen.

Vill du rikta din övervakningskamera till en plats där allmänheten kan befinna sig så är det helt andra regler som gäller. Då måste du ansöka om ett tillstånd från länsstyrelsen. De tar sedan ett beslut där de väger ditt övervakningsintresse gentemot allmänhetens intresse av att inte övervakas. Det finns specialfall där inget tillstånd krävs men där det måste vara anmält hos länsstyrelsen att övervakning mot allmänheten sker, exempelvis hos banker och i vissa fall i butikslokaler.

Får jag ha kameraövervakning i min restaurang?

Så länge du uppfyller de krav och villkor som vi har nämnt tidigare så går det utmärkt att övervaka din restaurang. Du kan med andra ord filma lagret, köket eller personalutrymmet utan att behöva ansöka om ett tillstånd. Ska du däremot övervaka en plats där dina gäster har tillgång så behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen.

Hur ansöker jag om ett tillstånd?

Det gör du genom länsstyrelsens hemsida. Där ska du kunna ansöka om tillstånd samt anmäla kameraövervakningen. Hemsidan anger vad det kostar att ansöka om tillstånd och att skicka en anmälan. Tänk på att du inte får sätta upp någon utrustning förrän du har fått ett tillstånd (i de fall där tillstånd krävs). Det spelar ingen roll ifall utrustningen i fråga är aktiv eller inte.

Tänk på att tillståndet även anger vart kameran ska vara placerad och hur den får användas. Du får med andra ord inte flytta på kameran hur du vill eftersom tillståndet endast gäller för den specifika placeringen. Vill du flytta på kamerans placering så krävs ett nytt tillstånd. Är du osäker så kan du alltid höra av dig till länsstyrelsen för att undersöka just ditt specifika fall.

Allmänt kan man säga att du alltid måste ha ett tydligt syfte med din övervakning och att detta syfte kommer att ställas mot den enskilda personens eller personernas integritet. Det är även viktigt att poängtera att materialet som övervakningskamerorna spelar in inte får spridas. Det är däremot lagligt att låta brottsbekämpande myndigheter eller kommunen ta del av materialet. Dessa myndigheter kan sedan, ifall de bedömer det nödvändigt, sprida materialet till allmänheten.

Se våra:
övervakningskameror

IP-Kameror

Övervakningssystem

3G-Kameror / MMS Kameror

Övervakningskameror

IP-Kameror

Övervakningssystem

Copyright © 2023 Prylstaden, Alla rättigheter reserverad